Rekrutacja do służby wojskowej wśród uczniów

Rekrutacja do służby wojskowej wśród uczniów

1 września wszyscy uczniowie w Polsce wrócili do szkół po wakacyjnej przerwie. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach im. gen dyw. Józefa Leśniewskiego prowadzi nabór do terytorialnej służby wojskowej (tsw). Oferta służby wojskowej skierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy ukończyli 18. rok życia. Swój terytorialny plecak korzyści młodzież wzbogaci o kursy i szkolenia specjalistyczne, nowe przyjaźnie i znajomości, korzyści finansowe oraz możliwość udziału w elastycznym systemie szkoleń dołączając tym samym do swoich kolegów i koleżanek, którzy zasilają obecnie suwalski 12 batalion lekkiej piechoty. Zainteresowani służbą wojskową w Obronie Terytorialnej odbędą 16-dniowe szkolenie podstawowe, które jest przeznaczone dla osób bez przeszkolenia wojskowego oraz złożonej przysięgi wojskowej. Natomiast 8-dniowe szkolenie wyrównawcze dedykowane jest żołnierzom rezerwy.

Oferta terytorialnej służby wojskowej skierowana jest do osób, którzy spełniają następujące warunki:

  1. Posiadają obywatelstwo polskie.
  2. Posiadają odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby wojskowej.
  3. Są pełnoletni.
  4. Są niekarani za przestępstwo umyślne.

Procedura rekrutacyjna jest bardzo prosta i obejmuje:

  1. Rejestrację na Resortowym Portalu Wojska Polskiego
  2. Złożenie wniosku o powołanie na szkolenie do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Suwałkach.
  3. Stawiennictwo w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Suwałkach (siedziba WKU) oraz poddanie się badaniom lekarskim i psychologicznym (nie dotyczy żołnierzy rezerwy).
  4. Odbiór karty powołania na szkolenie.

Najbliższe terminy szkoleń dla ochotników do terytorialnej służby wojskowej przedstawiają się następująco:

  1. 15.10 – 30.10.2021 r. lub  26.11 – 11.12.2021 r. – 16 – dniowe szkolenie podstawowe – przeznaczone dla osób bez złożonej przysięgi wojskowej i przeszkolenia wojskowego.
  2. 23.10 – 30.10.2021 r. lub  04.12 – 11.12.2021 r– 8 – dniowe szkolenie wyrównawcze – dedykowane żołnierzom rezerwy.

Żołnierzowi w tsw, za każdy dzień ćwiczenia, przysługuje świadczenie pieniężne w wysokości 117,14 zł oraz 411 zł za gotowość do służby. Łącznie za odbycie dwóch dni ćwiczeń w miesiącu otrzymuje on kwotę 645,28 zł netto. Za 16-dniowe szkolenie podstawowe przysługuje około 2,5 tys. zł.

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Suwałkach (WCR) to stosunkowo nowe rozwiązanie, które znacząco skraca procedury związane z powołaniem ochotników do wojska. Do tej pory kandydaci do służby w Wojsku Polskim wnioski o powołanie składali osobiście, odwiedzając WKU oraz za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom otwarty został trzeci kanał komunikacyjny – Portal Rekrutacyjny Wojska Polskiego

Z kandydatami, którzy zarejestrują się na portalu, nawiązany zostanie kontakt telefoniczny. Rekruter WKU zaprosi ochotnika do Wojskowego Centrum Rekrutacji, które swoje prace prowadzi raz w miesiącu. Najbliższe kwalifikacje do służby wojskowej w ramach WCR w Suwałkach planowane są na 23-24 września 2021 r.

Informacje na temat procedur rekrutacji, terminów kolejnych szkoleń oraz szczegółów powołania do suwalskiego 12 batalionu lekkiej piechoty można uzyskać w WKU w Suwałkach, tel. 261 347 357 lub na stronie internetowej

 

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści