#SzczepimySię w Powiecie Augustowskim

#SzczepimySię w Powiecie Augustowskim

W czwartek, 12 sierpnia na Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie odbyło się spotkanie z Bohdanem Paszkowskim – Wojewodą Podlaskim. Było ono związane z realizacją Narodowego Programu Szczepień oraz uruchomieniem na Rynku Zygmunta Augusta mobilnego punktu, w którym można przyjąć preparat przeciwko COVID-19, bez wcześniejszego zapisywania się.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych z terenu Powiatu Augustowskiego, mieszkańcy, turyści oraz media.

Wojewoda zachęcał do przyjmowania szczepień antycovidowych, podkreślając, że są one obecnie najbardziej realną ochroną przed ciężkim przebiegiem zakażenia koronawirusem. Zwrócił również uwagę na akcje prowadzone w ramach Narodowego Programu Szczepień – loterię, konkursy dla Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych i dla samorządów. W swojej wypowiedzi szczególnie podkreślił ostatnio wprowadzony Program „Rosnąca odporność”, w ramach którego przyznawane będą nagrody dla gmin, które osiągną najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021 r. Nagrody pieniężne zostały przewidziane dla trzech gmin w każdym powiecie ziemskim, które odnotują najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia i będą wynosiły odpowiednio: 1 mln zł – za pierwsze miejsce, 500 tys. zł – za drugie miejsce i 250 tys. zł – za trzecie miejsce. Wojewoda podziękował również służbie zdrowia, a w szczególności pracownikom szpitala powiatowego w Augustowie za zaangażowanie w walkę z koronawirusem.

Powiat Augustowski reprezentował Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, który podkreślił, że Mobilny Punkt Szczepień wpisuje się w mapę punktów szczepiennych w Augustowie i znajduje się w samym centrum miasta, w miejscu dogodnym dla mieszkańców i turystów licznie odwiedzających Ziemię Augustowską. Dlatego jest to kolejny element, który ułatwia przyjęcie preparatu i może wpłynąć na poprawę zdrowia naszych społeczności.

Mobilny Punkt Szczepień działa w Augustowie codziennie, do 31 sierpnia, w godzinach: 9.00 – 12.00 i 16.00 – 19.00. Szczepienia wykonywane są przez personel Przychodni Pielęgniarsko – Położniczej Nutrix w Augustowie, głównie preparatami Johnson&Johnson oraz Pfizer.

Spotkanie z Wojewodą Podlaskim na Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie, od lewej: Z. Buksiński – Wójt Gminy Augustów, R. Wawiórko – Wójt Gminy Bargłów Kościelny, L. Łępicki – Burmistrz Lipska, J. Szlaszyński – Starosta Augustowski, J. Karp – Wójt Gminy Sztabin, M. Zdancewicz – Z-ca Wójta Gminy Płaska, B. Paszkowski – Wojewoda Podlaski, E. Makowska – kierownik Przychodni NUTRIX, M. Sołtys – Radio Białystok.
Spotkanie z Wojewodą Podlaskim na Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie, od lewej: Z. Buksiński – Wójt Gminy Augustów, R. Wawiórko – Wójt Gminy Bargłów Kościelny, L. Łępicki – Burmistrz Lipska, J. Szlaszyński – Starosta Augustowski, J. Karp – Wójt Gminy Sztabin, M. Zdancewicz – Z-ca Wójta Gminy Płaska, B. Paszkowski – Wojewoda Podlaski, E. Makowska – kierownik Przychodni NUTRIX, M. Sołtys – Radio Białystok.
Przemówienie Starosty Augustowskiego podczas spotkania z Wojewodą Podlaskim na Rynku Zygmunta Augusta, od lewej: Z. Buksiński – Wójt Gminy Augustów, B. Paszkowski – Wojewoda Podlaski, J. Szlaszyński – Starosta Augustowski, J. Karp – Wójt Gminy Sztabin, F. Chodkiewicz – Z-ca Burmistrza Augustowa, M. Zdancewicz – Z-ca Wójta Gminy Płaska, , M. Sołtys – Radio Białystok, E. Makowska – kierownik Przychodni NUTRIX.
Przemówienie Starosty Augustowskiego podczas spotkania z Wojewodą Podlaskim na Rynku Zygmunta Augusta, od lewej: Z. Buksiński – Wójt Gminy Augustów, B. Paszkowski – Wojewoda Podlaski, J. Szlaszyński – Starosta Augustowski, J. Karp – Wójt Gminy Sztabin, F. Chodkiewicz – Z-ca Burmistrza Augustowa, M. Zdancewicz – Z-ca Wójta Gminy Płaska, , M. Sołtys – Radio Białystok, E. Makowska – kierownik Przychodni NUTRIX.
Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści