Wykaz  nieruchomości Powiatu Augustowskiego przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użyczenie SPZOZ w Augustowie

Wykaz  nieruchomości Powiatu Augustowskiego przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użyczenie SPZOZ w Augustowie

ZARZĄD POWIATU W AUGUSTOWIE

na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości Powiatu Augustowskiego przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użyczenie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Augustowie.

  1. Przedmiotem oddania w użyczenie jest zabudowana nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów nr 65/11 o powierzchni 0,1153 ha, położona w obrębie ewidencyjnym nr 4 Miasta Augustów przy ul. Szpitalnej 12.
  2. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą Nr SU1A/00014824/9 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Augustowie.
  3. Nieruchomość, zgodnie z uchwałą z dnia 30 maja 2006 r. Nr XXXV/327/06 Rady Miejskiej w Augustowie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów zwanego „Zarzecze II” dla terenów obejmujących część dzielnicy „Zarzecze” oraz „Osiedle Przylesie” (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 178, poz. 1661), oznaczona jest symbolem 1-UZ – jako tereny usług zdrowia.
  4. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem parterowym niepodpiwniczonym, murowanym o powierzchni użytkowej 167,50 m2;
  5. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2, pokój 205 (I piętro), tel. 87 615 52 14.

Starosta
mgr Jarosław Szlaszyński
(podpis odręczny)

Wicestarosta
mgr Dariusz Jan Szkiłądź
(podpis odręczny)

Augustów, dnia 24.05.2021 r.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści