Zasadzono wyjątkowe świerki

Zasadzono wyjątkowe świerki

W czwartek, 22 kwietnia, w dniu Międzynarodowego Święta Ziemi, przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Augustowie zasadzone zostały wyjątkowe świerki. Wyhodowane zostały z nasion poświęconych przez Papieża Franciszka w dniu 7 grudnia 2017 r., w trakcie pielgrzymki Polskich Leśników, związanej z przekazaniem dla Watykanu choinki pochodzącej z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Zasadzenia świerków dokonali organizatorzy spotkania oraz honorowi goście uroczystości, w szczególności: Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm RP, Andrzej Józef Nowak – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski, Wojciech Szostak – Nadleśniczy Nadleśnictwa Augustów, Danuta Zawadzka – Dyrektor SP ZOZ w Augustowie, przedstawiciele instytucji, służb mundurowych i mieszkańców. Przy zasadzonych świerkach umieszczona została tablica pamiątkowa. Poświęcenia dokonał Ksiądz Prałat Marian Szewczyk – kapelan szpitala.

Świerki, stanowiące żywe pomniki więzi społeczności lokalnej z wartościami chrześcijańskimi, zasadzone zostały również przy augustowskich szkołach średnich oraz przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Długoterminowej.

Zasadzenie świerków wyhodowanych z nasion poświęconych przez Papieża Franciszka podczas przekazania choinki przez polskich leśników w 2017 r.
Zasadzenie świerków wyhodowanych z nasion poświęconych przez Papieża Franciszka podczas przekazania choinki przez polskich leśników w 2017 r., od lewej: J. Zieliński – Poseł na Sejm RP, D. Zawadzka – Dyrektor SP ZOZ w Augustowie, W. Szostak – Nadleśniczy Nadleśnictwa Augustów, A. J. Nowak – Dyrektor RDLP w Białymstoku
Zasadzenie świerków wyhodowanych z nasion poświęconych przez Papieża Franciszka podczas przekazania choinki przez polskich leśników w 2017 r.
Zasadzenie świerków wyhodowanych z nasion poświęconych przez Papieża Franciszka podczas przekazania choinki przez polskich leśników w 2017 r., od lewej: M. Borzyszkowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Białymstoku, D. J. Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski
Tablica pamiątkowa
Tablica pamiątkowa dotycząca zasadzenia świerków wyhodowanych z nasion poświęconych przez Papieża Franciszka podczas przekazania choinki przez polskich leśników w 2017 r.

 

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści