Zostań żołnierzem POW!

Zostań żołnierzem POW!

Polska Organizacja Wojskowa (P.O.W.) jest organizacją przysposobienia wojskowego młodzieży polskiej, kultywującą tradycję Polskiej Organizacji Wojskowej z lat 1914-1918/1919. Działalność P.O.W. została wznowiona w 2012 r.
P.O.W. jest ochotniczym stowarzyszeniem, otwartym dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Polaków mieszkających poza granicami Państwa, płci męskiej, od 13 roku życia.
P.O.W. prowadzi szkolenia m. in. z zakresu: musztry, regulaminów, strzelectwa, bronioznawstwa, terenoznawstwa, topografii, łączności, taktyki, walki wręcz, survivalu, PPPM, OPBMR oraz szkolenie patriotyczno-obywatelskie.
P.O.W. od wielu lat z powodzeniem przygotowuje młodych ludzi do służby w Wojsku Polskim i w innych formacjach mundurowych oraz do wyższych studiów wojskowych.
Wymagania wobec ochotników do P.O.W.:

– wiek powyżej 13 lat,
– płeć męska,
– zgoda rodziców lub prawnych opiekunów w przypadku poniżej 16 lat,
– brak przeciwwskazań zdrowotnych do wytężonego wysiłku fizycznego,
– stawienie się przed komisją werbunkową w podanym czasie i miejscu,
– wypełnienie ankiety,
– rozmowa kwalifikacyjna,
– test sprawności fizycznej dostosowany do wieku, płci i możliwości ochotników,
– wypełnienie deklaracji członkowskiej i kwestionariusza osobowego.

Kiedy i gdzie?

Staw się w biurze werbunkowym w Zespole Szkół Technicznych w Augustowie przy ul. Tytoniowej 6:

  • 30.04.2021 r. w godz. 16.00-20.00
  • 01.05.2021 r. w godz. 9.00-20.00
  • 02.05.2021 r. w godz. 9.00-20.00
  • 03.05.2021 r. w godz. 9.00-14.00

Zostań jednym z nas!  Zostań Peowiakiem!

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści