Po 500 zł na sprzęt dla nauczycieli

Po 500 zł na sprzęt dla nauczycieli

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 18 listopada br. nauczyciele augustowskich szkół średnich, prowadzący naukę zdalną otrzymają dofinansowanie na zakup sprzętu lub oprogramowania.

W związku z wprowadzeniem na obszarze kraju stanu epidemii spowodowanej zakażeniami koronawirusem, zamknięto szkoły, a to wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Rządowe wsparcie dla nauczycieli, to odpowiedź na postulaty kadry pedagogicznej, które ma przyczynić się do podniesienia jakości kształcenia na odległość.

Świadczenie w wysokości do 500 zł zostało przyznane nauczycielom i dyrektorom zatrudnionym w jednostkach oświaty, którzy wykonują pracę zdalną z uczniami. Dofinansowanie mogą otrzymać nauczyciele pracujący w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, kształcenia ustawicznego i praktycznego, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i szkołach artystycznych.

Z pomocy przekazanej w kwocie 90.734 zł skorzysta 183 nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.

Dofinansowanie będzie przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu sprzętu lub oprogramowania: komputerów stacjonarnych, monitorów, laptopów, tabletów, kamer internetowych, zestawów słuchawkowych, drukarek, skanerów, klawiatur, głośników, pamięci i napędów zewnętrznych, oprogramowania komputerowego czy smartfonów.

Red.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści