Aktywna Tablica

Aktywna Tablica

Powiat Augustowski, jako organ prowadzący powiatowe szkoły, znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

Program jest odpowiedzią na wzrost znaczenia technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkolnictwie. Przygotowywanie dzieci i młodzieży do korzystania z TIK rozszerza ich  możliwości funkcjonowania w późniejszym życiu społeczno-zawodowym. Dlatego rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

Zadaniem programu jest zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych: laptopów, tablic interaktywnych, projektorów, głośników, a także interaktywnych monitorów dotykowych.

Dofinansowanie na zakup nowoczesnego sprzętu w ramach programu otrzymały trzy szkoły powiatowe. Zakupionych zostało 17 laptopów i 1 monitor interaktywny. I Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 w Zespole Szkół Technicznych otrzymały po 7 laptopów, natomiast do II Liceum Ogólnokształcącego przekazano 3 laptopy oraz 1 monitor interaktywny.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła 54.000 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa – 42.000 zł, natomiast wkład własny w kwocie 12.000 zł został pokryty z budżetu Powiatu.

Red.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści