Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
naszej Koleżanki
Ireny Ostapowicz
wieloletniej pracownicy Urzędu Rejonowego i Starostwa Powiatowego w Augustowie. 

Córce, Synowi oraz Rodzinie składamy wyrazy współczucia.
Łączymy się z Wami w bólu po stracie Drogiej Wam Osoby.

Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Augustowie
i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Augustowie

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści