Augustowski szpital rozwija się

Augustowski szpital rozwija się

W piątek, 31 stycznia oficjalnie przekazano do użytku nowy sprzęt medyczny oraz parking przy SP ZOZ w Augustowie.

Uroczystość rozpoczął ksiądz prałat Marian Szewczyk – kapelan szpitala, dokonując poświęcenia nowego parkingu, który został zbudowany. Zakres inwestycji obejmował budowę miejsc parkingowych dla 110 samochodów osobowych, w tym 8 miejsc dla osób niepełnosprawnych, rozbiórkę budynku gospodarczego, wykonanie oświetlenia oraz kanalizacji deszczowej (odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z wykonaniem skrzynek rozsączających). Łączna wartość zadania wyniosła ok. 800,64 tys. zł. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków budżetu Powiatu Augustowskiego w kwocie 715,4 tys. zł i wkładu własnego SP ZOZ w wysokości 85,24 tys. zł. Parking, z wjazdem od ul. Szpitalnej, jest ogólnodostępny przez całą dobę i zapewnia miejsca postojowe dla samochodów osób przyjeżdżających do szpitala, a także odwiedzających znajdujący się w pobliżu cmentarz.

Następnie uczestnicy uroczystości udali się na Oddział Chirurgii Ogólnej, gdzie odbyło się uroczyste przekazanie do użytku nowego sprzętu medycznego. Zebranych powitała Danuta Zawadzka – Dyrektor SP ZOZ. Nowy sprzęt omówiła Wioletta Tomaszycka-Bednarczyk – Zastępca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej. Zakupiono m.in. 100 nowoczesnych łóżek szpitalnych z materacami i szafkami przyłóżkowymi oraz podnośniki elektryczne do przenoszenia pacjentów. Ponadto w specjalistyczny sprzęt doposażonych zostało pięć komórek organizacyjnych augustowskiego szpitala. Na Oddział Chirurgii Ogólnej zakupiono m.in. aparat USG z kolorowym Dopplerem, defibrylator, kardiomonitory, a także aparat do elektrokoagulacji oraz stoły i lampy do gabinetów zabiegowych. Gabinet Endoskopowej Diagnostyki Onkologiocznej wyposażony został m.in. w gastroskop z torem wizyjnym, kolonoskop oraz sprzęt do koagulacji z argonem. Zakupiono także specjalistyczną lampę na Blok Operacyjny oraz zintegrowany system artroskopowy dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. Wyposażenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej (RTG) rozszerzone zostało o nowoczesny aparat USG z pełnym zestawem głowic i kolorowym Dopplerem. Zakupiono także sprzęt do Działu Rehabilitacyjnego. Łącznie zakupionych zostało 238 elementów sprzętu i aparatury medycznej, które umożliwią dalsze podnoszenie jakości opieki zdrowotnej i rozwój szpitala. Wartość inwestycji wyniosła 1,57 mln zł, z czego 1 mln zł stanowiły środki budżetu Państwa, 290,42 tys. zł pochodziło z budżetu Powiatu Augustowskiego i 278,85 tys. zł stanowiły środki własne SP ZOZ.

W uroczystości wziął udział Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm RP, który powiedział:  – Ten szpital jest bardzo potrzebny mieszkańcom i turystom odwiedzającym Ziemię Augustowską, dlatego dobrze się dzieje, że w ostatnich latach jest modernizowany. Wszyscy widzimy te efekty. Jak się okazuje, mogą w Polsce dobrze funkcjonować szpitale publiczne i mogą być konkurencyjne wobec innych jednostek ochrony zdrowia, również prywatnych. Mogą konkurować infrastrukturą, wyglądem, sprzętem i usługami.

Następnie głos zabrał Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski:

– Cieszę się, że w szpitalu w Augustowie został zrealizowany kolejny projekt dofinansowany z budżetu Państwa. Zakupiony sprzęt pozwoli w istotny sposób poprawić dostępność, szybkość i skuteczność usług medycznych, które są w tym szpitalu realizowane, a także wpłynie na poprawę warunków pracy personelu.

Obecna na uroczystości Marzena Juczewska – Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ podkreśliła, że potrzeby zgłaszane przez szpital w Augustowie są zbieżne z priorytetami polityki zdrowotnej województwa i kraju.

Następnie głos zabrał Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski:

– Jesienią 2014 roku, kiedy obejmowałem funkcję starosty i stawałem na czele Zarządu, przyjęliśmy trzy priorytety. Zdrowie było priorytetem absolutnym. Te priorytety realizowaliśmy i realizujemy konsekwentnie. Dzisiaj mogę powiedzieć, że mamy 5-lecie dodatniego wyniku finansowego szpitala. Jest to możliwe dzięki temu, że udało nam się zawrzeć taką niepisaną koalicję pomiędzy samorządem, dyrekcją szpitala i pracownikami. W tym miejscu chciałbym podziękować „sztabowi medycznemu” szpitala, pracownikom SP ZOZ, bo to dzięki waszej pracy, zaangażowaniu, profesjonalnemu oraz życzliwemu podejściu do pacjentów,  udało się kontrakt z NFZ zwiększyć i dziś jest on 2 razy większy niż na początku tej drogi. W planach mamy szereg kolejnych projektów modernizacyjnych, które chcemy realizować w tym roku i w latach następnych, tak, aby ten szpital był marką samą w sobie, a poziom realizowanych usług medycznych był na jak najwyższym poziomie.

Na zakończenie uroczystości starosta, wicestarosta Dariusz Jan Szkiłądź, członkowie Zarządu Powiatu: Marek Dąbkowski i Tadeusz Drągiewicz oraz przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Mursztyn podziękowali posłowi Jarosławowi Zielińskiemu i wojewodzie Bohdanowi Paszkowskiemu, za wsparcie udzielone w 2019 roku Powiatowi Augustowskiemu na rozwój służby zdrowia i modernizację infrastruktury drogowej, wręczając symboliczne grawertony. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele pracowników augustowskiego szpitala, dyrektorzy innych szpitali z regionu, a także członkowie Rady Społecznej SP ZOZ Elżbieta Puczyłowska i Ireneusz Sokołowski.

Nowy sprzęt medyczny Nowy sprzęt medyczny Nowy sprzęt medyczny Nowy sprzęt medyczny Parking przy SP ZOZ Uroczyste przekazanie sprzętu medycznego Uroczyste przekazanie sprzętu medycznego Uroczyste przekazanie sprzętu medycznego

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści