Defibrylator na budynku Starostwa Powiatowego

Defibrylator na budynku Starostwa Powiatowego

Automatyczny Elektroniczny Defibrylator (AED) został zainstalowany na budynku Starostwa Powiatowego w Augustowie, przy ul. 3 Maja 29. W sytuacjach nagłego zagrożenia życia, każdy może z niego korzystać, ponieważ został zamontowany na zewnątrz budynku, przy wejściu.

Jest to w pełni zautomatyzowane urządzenie. Jego zadaniem jest przywrócenie prawidłowej akcji serca. Sprzęt oddziałuje na organizm poprzez zamocowane na klatce piersiowej elektrody. Dokonują one analizy rytmu serca i pozwalają na ocenę zasadności zastosowania defibrylacji w konkretnym przypadku.

Użycie defibrylatora jest bardzo łatwe i nie należy bać się z niego skorzystać. Urządzenie jest tak zaprojektowane, że od początku do końca informuje osobę prowadzącą reanimację o podejmowaniu kolejnych kroków. Dzięki temu osoby bez kwalifikacji medycznych mogą przeprowadzić w bezpieczny sposób akcję ratunkową.

Defibrylator został zakupiony ze środków budżetu Powiatu Augustowskiego.

Defibrylator na budynku Starostwa Defibrylator

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści