Ciąg  pieszo – rowerowy  wzdłuż  ul. Rajgrodzkiej

Ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż ul. Rajgrodzkiej

Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ulicy Rajgrodzkiej była przedmiotem obrad Zarządu Powiatu w dniu 22 stycznia. W spotkaniu uczestniczyli także: Mirosław Karolczuk – Burmistrz Augustowa i Magdalena Sokołowska – Kierownik Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego.

O budowę ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ulicy Rajgrodzkiej na odcinku od ulicy Raczkowskiej do końca terenu zabudowanego na wysokości stoczni jachtowej wnioskują mieszkańcy. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, Zarząd Powiatu dokonał analizy dokumentacji, która wykazała, iż część odcinka ciągu pieszo – rowerowego objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, którego zapisy nie pozwalają na lokalizację tego typu infrastruktury, dlatego inwestycja będzie musiała być wykonywana w oparciu o przepisy tzw. specustawy. W związku z koniecznością pozyskania gruntów pod realizację tego zadania, w kosztach muszą zostać uwzględnione środki finansowe na wykupy. Podczas posiedzenia Zarządu, na którym omawiana była inwestycja, Burmistrz Augustowa poinformował, że podejmie działania mające na celu zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i dostosowanie jego zapisów do projektowanego ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ulicy Rajgrodzkiej.

Ponadto ustalono wstępny harmonogram działań. Dokumentacja projektowa zadania może zostać zlecona i wykonana w latach 2020 – 2021. Po sporządzeniu dokumentacji i ogłoszeniu naboru do Funduszu Dróg Samorządowych w 2021 roku możliwe byłoby złożenie przez Powiat Augustowski wniosku o dofinansowanie zadania do tego funduszu. W przypadku uzyskania dofinansowania, zadanie mogłoby być realizowane w 2022 roku.

Red.

 

 

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści