Konsultacje Strategii Rozwoju Województwa

Konsultacje Strategii Rozwoju Województwa

W środę, 27 listopada odbyło się w Augustowie spotkanie inaugurujące konsultacje społeczne „Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030”.

W pierwszej części przedstawione zostało streszczenie projektu Strategii, która określa wizję naszego regionu jako: „Podlaskie. Przedsiębiorcze. Partnerskie. Perspektywiczne.” Misja sformułowana jako „Ambitne Podlaskie” ma być realizowana poprzez trzy cele: dynamiczna gospodarka, zasobni mieszkańcy i partnerski region. Efektem wdrożenia Strategii ma być m.in. wzrost PKB oraz poziomu eksportu, a także wzrost przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstw domowych i dochodów własnych JST, zakładany jest również spadek migracji z regionu.

W drugiej części spotkania uczestnicy mogli zadawać pytania i przedstawiać sugestie dotyczące dokumentu. Odpowiedzi udzielali eksperci: Wiesława Burnos – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Joanna Sarosiek – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz współtwórca projektu Strategii prof. Wojciech Dziemianowicz.

Powiat Augustowski na spotkaniu reprezentował Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski. Zgłosił on trzy główne wnioski, które powinny zostać uwzględnione w dokumencie:

  1. Ujęcie w Strategii Subregionalnego Suwalsko-Augustowskiego Ośrodka Wzrostu – Augustów ma pełne predyspozycje do pełnienia zadań subregionalnych, jako uzupełnienie funkcji Suwałk – nie na zasadzie rywalizacji, ale komplementarności atutów miast, które dzięki temu mogą być w pełni wykorzystane dla zrównoważonego rozwoju województwa podlaskiego.
  2. Uwzględnienie konieczności modernizacji infrastruktury zapewniającej spójność wewnątrz województwa – niezbędna jest przebudowa drogi Suwałki – Augustów (DW 662)/Augustów – Suchowola – Korycin – Białystok (DK 8) oraz modernizacja linii kolejowej z Sokółki do Suwałk.
  3. Podkreślenie znaczenia Kanału Augustowskiego oraz rozwoju turystyki i walorów uzdrowiskowych – ze względu na unikalne walory środowiska i bogate dziedzictwo kulturowe regionu, konieczne jest uwzględnienie turystyki jako sektora o dużym potencjale wzrostu, a także podkreślenie roli Kanału Augustowskiego, Puszczy Augustowskiej oraz walorów uzdrowiskowych w rozwoju województwa podlaskiego.

Projekt „Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030” oraz formularz konsultacyjny dostępne są na stronie internetowej: https://strategia.wrotapodlasia.pl/

Uwagi do dokumentu można zgłaszać w czasie trwania konsultacji społecznych, tj. do 8 stycznia 2020 roku.

Spotkanie konsultacyjne dotyczące „Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030”

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści