Etos pracy nauczyciela

Etos pracy nauczyciela

W środę, 27 listopada, odbył się kolejny wykład w ramach Wszechnicy Historycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie.

Prelekcję nt. „Magister czyli mistrz. Etos pracy nauczyciela.” wygłosił prof. dr hab. Andrzej Waśko – Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, na zaproszenie Jarosława Szlaszyńskiego – Starosty Augustowskiego.
Uczestników spotkania powitała Anna Sus-Cilulko – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Przedstawiony wykład na nowo uzmysłowił słuchaczom, że pełen poświęcenia zawód nauczyciela powinien budzić powszechny szacunek i uznanie całego społeczeństwa. W tę pracę wpisany jest bowiem ogromny wysiłek i trud, ale niezbędne jest również pełne zaangażowanie nauczyciela, pasja i serce oddawane uczniom wraz z wiedzą i pracą pedagogiczno-wychowawczą. Tylko takie podejście pozwoli na wychowanie uczniów na dobrych Polaków, wartościowych ludzi i mądrych obywateli.
Profesor przytoczył wyniki badań przeprowadzonych w 2015 r. przez Joannę Pękalę z Uniwersytetu Warszawskiego, z których wynika m.in., że z pojęciem etosu zetknęli się wszyscy pytani o to nauczyciele i ogromna większość rodziców, w sumie ok. 96% ankietowanych.

Wśród osób badanych 61% respondentów uważa etos nauczycielski za pojęcie nadal aktualne, natomiast pozostałe 39% – za kategorię obecnie już historyczną. Co ciekawe, nieco częściej za kategorię historyczną uważają etos sami nauczyciele, niż rodzice. Okazuje się, że polscy rodzice częściej niż nauczyciele skłonni są uważać, że zawód ten powinien być w zgodzie z etosem.

Bardzo ważnym faktem wynikającym z przeprowadzonych badań jest również to, że 87% ankietowanych potwierdziło, że spotkali nauczyciela, który swoją postawą pozytywnie świadczył o etosie swojej grupy zawodowej.

Profesor przedstawił również słuchaczom czynniki rzutujące na postrzeganie społeczne i oczekiwania wobec nauczycieli od okresu międzywojennego, aż do czasów współczesnych. Podkreślił także, że szkoła jest nie tylko instytucją, ale powinna być przede wszystkim wspólnotą, dlatego politykę oświatową należy nakierować na ludzi, a nie na system.

Zwrócił uwagę, że „magister” to znaczy po łacinie „mistrz”. Nauczyciel musi samodzielnie dążyć do tego, żeby być mistrzem w swoim przedmiocie, znać się na tym, czego uczy, potrafić o tym dyskutować, a także napisać oryginalny tekst popularnonaukowy. Nauczyciel powinien mieć poczucie, że jest właściwym człowiekiem na właściwym miejscu, lubić pracę z dziećmi i młodzieżą oraz czerpać z tej pracy satysfakcję. Jeśli popatrzymy na wybitnych nauczycieli, to znajdziemy u nich te właśnie cechy.

Po prelekcji odbyła się dyskusja, w której uczestnicy spotkania wymienili poglądy na temat koniecznych do podjęcia działań, aby do oświaty przyciągać i zatrzymać w tej dziedzinie najlepszych „mistrzów”, którzy będą nauczać i wychowywać młode pokolenie Polaków.

Uczestnicy wykładu „Magister czyli mistrz. Etos pracy nauczyciela.”
Uczestnicy wykładu „Magister czyli mistrz. Etos pracy nauczyciela.”

 

Prof. dr hab. Andrzej Waśko – Doradca Prezydenta RP
Prof. dr hab. Andrzej Waśko – Doradca Prezydenta RP
Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści