Konferencja w 180. rocznicę Kanału Augustowskiego

Konferencja w 180. rocznicę Kanału Augustowskiego

W dniach 5 – 6 listopada odbyła się w Augustowie i Grodnie konferencja poświęcona perspektywom rozwoju Kanału Augustowskiego. W bieżącym roku mija 180 lat od rozpoczęcia funkcjonowania tego obiektu na całej jego długości. W związku z tym Miasto Augustów we współpracy z Powiatem Augustowskim, samorządami gminnymi z naszego regionu oraz LGD „Kanał Augustowski” zorganizowało konferencję. Przedsięwzięcie objęte było patronatem honorowym prof. Magdaleny Gawin – Generalnego Konserwatora Zabytków, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz JE Władimira Czuszewa –Ambasadora Białorusi w Polsce.

Pierwszy dzień konferencji odbył się w Augustowie. Witając uczestników spotkania, Mirosław Karolczuk – Burmistrz Augustowa wyraził nadzieję, że konferencja będzie istotnym etapem podjęcia ostatecznej decyzji o wpisaniu Kanału na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

– To, że Kanał Augustowski powinniśmy zachować dla kolejnych pokoleń jest rzeczą oczywistą, ale ważne jest, aby zamknąć dyskusje i wypracować konstruktywny kierunek rozwoju, wyciągnąć wnioski, które pozwolą jak najlepiej wykorzystać Kanał w obszarze gospodarczym – powiedział na początku konferencji Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski.

Zaapelował również do obecnych na konferencji Członków Zarządu Województwa Podlaskiego o przypisanie w tworzonej obecnie Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego na kolejne lata, szczególnej roli Kanałowi Augustowskiemu w rozwoju regionu oraz o zaplanowanie konkretnych działań i niezbędnych środków na ten cel. Ponadto, nawiązując do zapisów pierwszej strategii rozwoju Województwa Podlaskiego, wnioskował o stworzenie w nowej strategii łącznej wizji rozwoju dla całego subregionu suwalsko-augustowskiego, co pozwoli w pełni wykorzystać posiadany potencjał, dla zrównoważonego rozwoju województwa podlaskiego.

W spotkaniu udział wzięli m.in. Jerzy Wcisła – Senator RP, Ałła Fiodorowa – Konsul Generalny Republiki Białorusi w Białymstoku, Wiesława Burnos i Marek Malinowski – Członkowie Zarządu Województwa Podlaskiego, przedstawiciele Ambasady Polskiej w Mińsku, przedstawiciele władz z obwodu grodzieńskiego, włodarze gmin z terenu powiatu augustowskiego, a także przedstawiciele przedsiębiorców i branży turystycznej m.in. PIT, AOT.

Jednym z głównych postulatów zgłoszonych podczas konferencji było wprowadzenie „Programu dla Kanału Augustowskiego” do strategicznych dokumentów województwa podlaskiego.

W czasie drugiego dnia konferencji, w Grodnie, omówiono założenia wspólnego dokumentu związanego z podjęciem wieloobszarowych działań na rzecz wpisania Kanału Augustowskiego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Postulaty wyrażone w dokumencie dotyczyły postępowania o wznowienie wniosku, podjęcia zintensyfikowanych działań na rzecz ochrony przyrodniczej i kulturowej wspierającej dziedzictwo Polski i Białorusi.

Konferencja „W 180 rocznicę Kanału Augustowskiego – perspektywy rozwoju”

Fot. Z. Bartoszewicz

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści