Informacja o obradach VII sesji Rady Powiatu w Augustowie

Informacja o obradach VII sesji Rady Powiatu w Augustowie

Informacja

Uprzejmie zapraszam do uczestnictwa w obradach VII sesji Rady Powiatu w Augustowie, które odbędą się w dniu 30 sierpnia 2019 r. (piątek) o godz. 1300 w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Zespole Placówek Młodzieżowych Bursie Międzyszkolnej w Augustowie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.
 6. Informacja SP ZOZ w Augustowie o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r.
 7. Informacja SP ZZOD w Augustowie o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2019 – 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lipsk.
 11. Przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Augustowskiego za I półrocze 2019r.
 12. Przedstawienie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2019 – 2023 w I półroczu 2019 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zgodnie z właściwością petycji dotyczącej ustanowienia strefy ciszy na jeziorze Paniewo.
 14. Przyjęcie protokołu Nr VI/19 z dnia 27 czerwca 2019 r.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści