Petycja z 31.07.2019 r.

Petycja z 31.07.2019 r.

Petycja w sprawie:
1) wprowadzenie w życie w Państwa starostwie powiatowym Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów zgodnie z zaleceniami Centralnego Biura Antykorupcyjnego zawartymi w dokumencie pt. „Korupcja Polityczna. Wskazówki dla przedstawicieli organów władzy wybieranych w wyborach
powszechnych” (źródło: http://www.antykorupcja.gov.pl/ftp/pdf/CBA_Korupcja_polityczna.pdf) i opublikowanie jej treści na administrowanej w Państwa starostwie stronie BIP;
2) wyznaczenie w Państwa starostwie osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie tej polityki;
3) wprowadzenie mechanizmu kontroli naruszeń wspomnianej polityki;
4) ustanowienie konsekwencji za nieprzestrzeganie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
Data złożenia petycji: 31.07.2019 r.

Kliknij obok aby pobrać petycję: Pobierz

W załączeniu:

 

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści