Nowe drogi i parkingi przy szpitalu

Nowe drogi i parkingi przy szpitalu

10 października w obecności Zarządu Powiatu w Augustowie oraz Przewodniczącego Rady Powiatu, Danuta Zawadzka – Dyrektor SP ZOZ podpisała umowę z Arturem Krasowskim – Dyrektorem Oddziału Białystok STRABAG Sp. z o.o.

Do 30 listopada br. zostanie wykonana modernizacja dróg wewnętrznych, parkingów oraz ciągów komunikacyjnych na terenie augustowskiego szpitala.

Zadanie inwestycyjne o wartości ponad 470 tys. zł zostanie sfinansowane ze środków Powiatu Augustowskiego.

Red.

Nowe drogi i parkingi przy szpitalu

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści