W Sztabinie odsłonięty został Pomnik Niepodległości

W Sztabinie odsłonięty został Pomnik Niepodległości

7 października w Sztabinie odsłonięty został Pomnik Niepodległości wykonany na wzór zbudowanego w 1928 r., a potem zniszczonego.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, członkowie OSP w Sztabinie, zaproszeni goście oraz mieszkańcy wsi. Powiat Augustowski reprezentował Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, który w swoim wystąpieniu przypomniał pochodzących ze Sztabina bohaterów walk o niepodległość, m.in. por. Michała Łazarskiego – żołnierza dwóch wojen światowych, poległego 1 sierpnia 1944 r. tuż przed wybuchem Powstania Warszawskiego. Była to doskonała okazja do wręczenia Tadeuszowi Drągiewiczowi – Wójtowi Gminy Sztabin Medalu Zarządu Powiatu w Augustowie „Za zasługi dla Powiatu Augustowskiego”, w dowód uznania za dobra współpracę, wkład wniesiony w rozwój samorządności, zaangażowanie oraz aktywną działalność na rzecz społeczności lokalnej Powiatu Augustowskiego. Medal wręczył starosta Jarosław Szlaszyński oraz Andrzej Mursztyn – Radny Rady Powiatu w Augustowie.

Po odsłonięciu pomnika nastąpiło otwarcie i oddanie do użytku znajdującego się przy parku i kościele nowo wybudowanego parkingu.

Red.

W Sztabinie odsłonięty został Pomnik Niepodległości W Sztabinie odsłonięty został Pomnik Niepodległości W Sztabinie odsłonięty został Pomnik NiepodległościW Sztabinie odsłonięty został Pomnik Niepodległości

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści