„Augustowskie Drogi do Niepodległości”

„Augustowskie Drogi do Niepodległości”

„Augustowskie Drogi do Niepodległości”

 

Regulamin powiatowego konkursu
„Augustowskie Drogi do Niepodległości”
dla uczniów augustowskich klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych

 

Organizator:

Starosta Augustowski

Cele konkursu:

 • popularyzowanie tematyki historycznej wśród młodzieży,
 • podnoszenie poziomu wiedzy historycznej, zwłaszcza dotyczącej Augustowa i Powiatu Augustowskiego,
 • pogłębianie i umacnianie postawy patriotyzmu wśród młodego pokolenia.

 

Organizacja Konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych historią, wykazujących się wiedzą zawartą w podręcznikach historii, poszerzoną o  literaturę dotyczącą dziejów miasta Augustowa i Powiatu Augustowskiego.

Konkurs ma formę turnieju wiedzy o dziejach Augustowa i Powiatu Augustowskiego, obejmując takie wydarzenia jak:

  1. powstanie kościuszkowskie,
  2. powstanie listopadowe,
  3. powstanie styczniowe,
  4. I wojna światowa,
  5. okoliczności odzyskania niepodległości przez Polskę,
  6. POW na Augustowszczyźnie,
  7. dzieje 1 Pułku Ułanów Krechowieckich,
  8. II wojna światowa,
  9. struktury AK, AKO i WiN na Augustowszczyźnie.

 

Konkurs składa się z dwóch etapów:

– etap I: test sprawdzający wiedzę, zawierający pytania zamknięte i otwarte
– etap II: rozmowy komisji konkursowej z uczniami, którzy zdobyli największą ilość punktów z testu.

 

Data i miejsce konkursu:

Konkurs przeprowadzony zostanie 9 listopada 2018 r.

Miejsce: sala Teatralna Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie ul. Śródmieście 31.
Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w trakcie tegorocznych obchodów Święta Niepodległości.

Zgłoszenia uczestników konkursu:

Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać do 31 października 2018 r. do Starostwa Powiatowego w Augustowie ul. 3 Maja 29. Koordynatorem konkursu jest Zbigniew Kaszlej, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich – tel. 501 298 534, 87 6439659.

Nagrody:

Zwycięzcy otrzymają cenne nagrody pieniężne i rzeczowe.

 

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści