Przebudowano drogę Grabowo – Janówka

Przebudowano drogę Grabowo – Janówka

Zadanie obejmowało dwa odcinki drogi o łącznej długości około 1,5 km. Wykonane zostały nowe warstwy nawierzchni bitumicznych (warstwa wyrównawcza i warstwa ścieralna) oraz uzupełniono pobocza żwirowe. Inwestycję realizowało Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe UNIDROG Sp. z o.o. Zadanie o wartości ponad 350 tys. zł zostało sfinansowane w całości z budżetu Powiatu Augustowskiego.

Przebudowano drogę Grabowo – Janówka

Fot. PZD

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści