Zaproszenie na szkolenia Polskiej Izby Turystycznej

Zaproszenie na szkolenia Polskiej Izby Turystycznej

Od 1 lipca 2018 wchodzi w życie ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Pozostały więc tylko cztery miesiące na poznanie, zrozumienie i zastosowanie w praktyce przepisów, które już niedługo zmienią zasady funkcjonowania rynku turystycznego!

Przedsiębiorcy sygnalizują potrzebę, by Izba – poprzez szkolenia – ułatwiła wejście w nową rzeczywistość prawną oraz wsparcie w wyeliminowaniu ze stosowanych obecnie wzorców dokumentów oraz praktyki zapisów kolidujących z nowym prawodawstwem.

Odpowiadając na to zapotrzebowanie, Polska Izba Turystyki organizuje cykl szkoleń objaśniających nowe regulacje prawne wprowadzane ustawą z dnia 24 listopada 2017 o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Mają one na celu praktyczne przygotowanie przedsiębiorców turystycznych do działania według nowych regulacji oraz wyposażenie ich w narzędzia pozwalające dostosować swoją działalność do nowych wymogów prawnych.

Ramowy program szkolenia z zakresu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych :

 1. Zagadnienia ogólne: zakres ustawy, wyłączenia spod ustawy, definicje pojęć ustawowych, terminy.

2.Przedsiębiorcy turystyczni, w tym organizatorzy turystyki, agenci turystyczni oraz przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych.

 1. Impreza turystyczna a powiązane usługi turystyczne.
 2. Obowiązki informacyjne wobec podróżnych.
 3. Umowa o udział w imprezie turystycznej (w tym: treść umowy, przeniesienie umowy na innego podróżnego, zmiana ceny imprezy, zmiana innych warunków umowy, rozwiązanie umowy oraz prawo do odstąpienia od umowy przed rozpoczęciem imprezy turystycznej).
 4. Realizacja umowy o udział w imprezie turystycznej.
 5. Odpowiedzialność wobec podróżnego z tytułu umowy o udział w imprezie turystycznej.
 6. Zabezpieczenia finansowe: gwarancje, ubezpieczenia (I filar) oraz Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (II filar).
 7. Niewypłacalność organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych; ochrona podróżnego, likwidacja szkód turystycznych.
 8. Wymogi formalne związane z prowadzeniem działalności w zakresie turystyki.
 9. Sankcje z tytułu naruszenia przepisów ustawy.
 10. Pytania i case studiem.

 

Poniżej podajemy harmonogram spotkań wraz z linkami do rejestracji na konkretne wydarzenie oraz program ramowy:

 

 • 20 marca 2018 – Białystok
  https://systemcoffee.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=766
 • 4 kwietnia 2018 – Poznań
  https://systemcoffee.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=762
 • 11 kwietnia 2018 – Gdańsk
  https://systemcoffee.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=769
 • 16 kwietnia 2018 – Łódź (rejestracja rozpocznie się 16 marca)
 • 18 kwietnia 2018 – Warszawa
  https://systemcoffee.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=764

 

Szkolenia skierowane są do zainteresowanych przedsiębiorców działających w branży turystycznej z całej Polski. Czas trwania jednego szkolenia przewidziany jest na minimum 6 godzin wraz z przerwą kawową. Serdecznie zachęcamy do udziału!

 

Podlaski Oddział Polskiej Izby Turystyki

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści