Podsumowanie projektu „Śladami Bohaterów 2017”

Podsumowanie projektu „Śladami Bohaterów 2017”

19 października w siedzibie białostockiego IPN odbyło się podsumowanie tegorocznej edycji projektu edukacyjnego „Śladami Bohaterów”

Wcześniej, w dniach 18 – 22 września, uczestnicy projektu poznali dzieje II Korpusu Polskiego i jego szlak bojowy we Włoszech, podróżując po miejscach walk i odwiedzając cmentarze, na których spoczęli polegli w walkach o Monte Cassino, Padwę i Bolonię. W trakcie podróży oglądali filmy dokumentalne, słuchali wykładów. Najważniejszym elementem ekspedycji, zorganizowanej już po raz ósmy przez białostocki Oddział IPN w ramach projektu „Śladami Bohaterów”, była jednak możliwość „dotknięcia historii” – obecność na miejscach walk, modlitwa na cmentarzach.

Podczas spotkania uczestnicy projektu przedstawili przygotowane w grupach podsumowania pięciodniowej ekspedycji śladami II Korpusu Polskiego i jego szlaku bojowego we Włoszech. Były to przede wszystkim prezentacje multimedialne pokazujące losy Sybiraków, żołnierzy II KP i ich rodzin oraz uczestników powojennego podziemia niepodległościowego.

W trakcie podsumowania zostały także wręczone nagrody osobom, które osiągnęły najlepsze rezultaty w rozwiązywaniu zadań zawartych w karcie pracy związanej z tematyką wyjazdu. Także opiekunowie i dyrektorzy szkół obecni na spotkaniu otrzymali pamiątkowe książki i inne materiały edukacyjne.

Spotkanie podsumował dr Waldemar Brenda – Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej w Białymstoku, dziękując wszystkim uczestnikom oraz samorządom, bez których wyjazd nie byłby możliwy.

W tegorocznej edycji Powiat augustowski reprezentowali uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza, Agnieszka Hintertan i Kamila Krukowska, a ich opiekunem była pani Elżbieta Klekotko. Wyjazd był współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Augustowie.

Podsumowanie projektu „Śladami Bohaterów 2017” Podsumowanie projektu „Śladami Bohaterów 2017” Podsumowanie projektu „Śladami Bohaterów 2017” Podsumowanie projektu „Śladami Bohaterów 2017” Podsumowanie projektu „Śladami Bohaterów 2017”

Fot ZSO

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści