Żagle w Brasławiu

Żagle w Brasławiu

W związku z podpisanym w 2016 roku porozumieniem o partnerskiej współpracy pomiędzy Powiatem Augustowskim a Rejonem Brasławskim na Białorusi, Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie zrealizował na zlecenie Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Mińsku cykl szkoleń dla białoruskich instruktorów żeglarstwa. Koordynacją tego przedsięwzięcia zajmował się Jarosław Kwiecień – Dyrektor ZPM.

Pierwsza część projektu obejmowała dwutygodniowe szkolenie w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym. Instruktorzy nowopowstałej szkółki żeglarskiej w Brasławiu w czasie swojego pobytu w Augustowie poznawali funkcjonowanie powiatowego ośrodka żeglarskiego. Wzięli udział w podstawowym kursie szkoleniowym obejmującym m.in. zagadnienia z przepisów żeglugowych, wiadomości o jachtach i ich wyposażeniu, teorii i praktyce żeglowania, bezpieczeństwa żeglugi i ratownictwa czy prac bosmańskich.

Dodatkowo goście z Białorusi uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez instruktora żeglarstwa z dziećmi i młodzieżą. Celem tych działań była obserwacja i nabywanie umiejętności związanych z organizowaniem treningów szkoleniowych dla najmłodszych na łodziach klasy Optymist.

Bezpośredni kontakt z doświadczonym trenerem i możliwość obserwacji jego pracy umożliwiły instruktorom z Brasławia zdobycie podstawowych umiejętności przeprowadzania treningów. W drugiej części projektu, pracując ze swoją młodzieżą na Białorusi mogli oni w praktyce zastosować rozwiązania, których nauczyli się w Augustowie. Ich działania bacznie obserwował Jarosław Ossowski – trener Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.

Zrealizowany we wrześniu projekt był kolejnym krokiem na rzecz aktywnej współpracy między Powiatem Augustowskim a Rejonem Brasławskim.

Red.

Żagle w Brasławiu Żagle w Brasławiu Żagle w Brasławiu Żagle w Brasławiu Żagle w Brasławiu

Fot. M.Chodacz

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści