Bon na szkolenie

Bon na szkolenie

31 sierpnia w Suwałkach podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”. Liderem tego projektu o wartości ponad 30 mln zł jest Miasto Suwałki, natomiast partnerami: Powiat Augustowski, Suwalski, Sejneński, Moniecki, Grajewski oraz Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”. Podczas uroczystości Powiat Augustowski reprezentowała Katarzyna Beata Sturgulewska – Wicestarosta Augustowski.

W ramach projektu we wrześniu w Augustowie planowane jest utworzenie Centrum Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących. Zatrudnieni tam zostaną profesjonalni doradcy, którzy będą udzielać wsparcia uczestnikom projektu. Do czasu uruchomienia Centrum, szczegółowych informacji o realizacji projektu udziela Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu, tel. 87 643 96 73.

W projekcie mogą wziąć udział mieszkańcy Powiatu Augustowskiego, którzy ukończyli 18 lat, zarówno osoby pracujące, rolnicy, jak i pozostający bez zatrudnienia. Szczególne zaproszenie kierujemy do osób o niskich kwalifikacjach oraz powyżej 50 roku życia.

Można będzie skorzystać z dofinansowania w wysokości 90% kosztów studiów podyplomowych, szkoleń rozwijających kompetencje cyfrowe lub umiejętności posługiwania się językami obcymi, a także kursów kompetencji ogólnych, kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych. 10% kosztów szkolenia uczestnicy projektu pokryją ze środków własnych. Dofinansowane będą usługi szkoleniowe oferowane przez profesjonalne firmy certyfikowane w Bazie Usług Rozwojowych (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/).

Projekt, którego realizacja potrwa do połowy 2020 r. współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Bony na szkolenie

fot. Urząd Miejski w Suwałkach

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści