„Skrzydlaci przyjaciele lasów i ogrodów”

„Skrzydlaci przyjaciele lasów i ogrodów”

Powiat Augustowski ma pod swoją opieką 70 rodzin zastępczych, w których przebywa 113 dzieci. W celu kształtowania prawidłowych postaw u młodych ludzi, zaprzyjaźnieniu ich z otaczającą przyrodą, a także nauczeniu szacunku do natury, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie przy współpracy z Nadleśnictwami z terenu Powiatu Augustowskiego (Nadleśnictwo Augustów, Nadleśnictwo Szczebra i Nadleśnictwo Płaska) zorganizowało już po raz piaty konkurs plastyczny dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej, w tym roku  pt. „ Skrzydlaci przyjaciele lasów i ogrodów”.

W konkursie wzięło udział 20 dzieci. Prace zostały podzielone na następujące kategorie: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia i wyższa oraz kategoria – praca zbiorowa. 11 lipca w Centrum Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Płaska odbyło się podsumowanie konkursu. Uroczystość uświetnili swoją obecnością Katarzyna Beata Sturgulewska – Wicestarosta Augustowski oraz Andrzej Sobolewski – Przewodniczący Rady Powiatu.

W spotkaniu uczestniczyły dzieci z rodzin zastępczych i ich opiekunowie oraz Zdzisław Wasilewski – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wraz z pracownikami. Nie mogło również zabraknąć przedstawicieli Nadleśnictw zaangażowanych w organizację konkursu. Obecni byli: Nadleśniczy Nadleśnictwa Płaska Pan Leszek Skubis wraz z Panią Moniką Jakubowską i Panią Moniką Wierzbicką. Z Nadleśnictwa Augustów przybyli: Nadleśniczy Pan Wojciech Szostak i Pani Joanna Jadeszko. Natomiast Nadleśnictwo Szczebra reprezentował Pan Paweł Gliński.

Podsumowanie konkursu rozpoczęło się Mszą Świętą polową w Żylinach w intencji dzieci z rodzin zastępczych, ich opiekunów oraz pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Mszę Św. celebrował Ks. Szymon Sokołowski – Wikariusz Sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej.

Następnie zebrani udali się do Centrum Edukacji Leśnej, gdzie odbyło się wręczenie dyplomów i nagród uczestnikom konkursu oraz specjalnej nagrody w postaci aparatu fotograficznego, ufundowanego  przez  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Zdzisław Wasilewski podziękował przybyłym władzom za wspieranie rodzin zastępczych, a Nadleśnictwom za zaangażowanie w organizację konkursu.

Podsumowanie konkursu zakończyło się ogniskiem oraz pieczeniem kiełbasek. Dzieci również skorzystały z przygotowanych przez Nadleśnictwo Płaska zabaw m.in. malowania na drewnie, układania puzzli.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie serdecznie dziękuje sponsorom, którzy ufundowali nagrody uczestnikom konkursu.

Skrzydlaci przyjacieleSkrzydlaci przyjacieleSkrzydlaci przyjaciele

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści