„Skrzydlaci przyjaciele lasów i ogrodów”

Powiat Augustowski ma pod swoją opieką 70 rodzin zastępczych, w których przebywa 113 dzieci. W celu kształtowania prawidłowych postaw u młodych ludzi, zaprzyjaźnieniu ich z otaczającą przyrodą, a także nauczeniu szacunku do natury, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie przy współpracy z Nadleśnictwami z terenu Powiatu Augustowskiego (Nadleśnictwo Augustów, Nadleśnictwo Szczebra i Nadleśnictwo Płaska) zorganizowało już po raz piaty konkurs plastyczny dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej, w tym roku  pt. „ Skrzydlaci przyjaciele lasów i ogrodów”.

W konkursie wzięło udział 20 dzieci. Prace zostały podzielone na następujące kategorie: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia i wyższa oraz kategoria – praca zbiorowa. 11 lipca w Centrum Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Płaska odbyło się podsumowanie konkursu. Uroczystość uświetnili swoją obecnością Katarzyna Beata Sturgulewska – Wicestarosta Augustowski oraz Andrzej Sobolewski – Przewodniczący Rady Powiatu.

W spotkaniu uczestniczyły dzieci z rodzin zastępczych i ich opiekunowie oraz Zdzisław Wasilewski – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wraz z pracownikami. Nie mogło również zabraknąć przedstawicieli Nadleśnictw zaangażowanych w organizację konkursu. Obecni byli: Nadleśniczy Nadleśnictwa Płaska Pan Leszek Skubis wraz z Panią Moniką Jakubowską i Panią Moniką Wierzbicką. Z Nadleśnictwa Augustów przybyli: Nadleśniczy Pan Wojciech Szostak i Pani Joanna Jadeszko. Natomiast Nadleśnictwo Szczebra reprezentował Pan Paweł Gliński.

Podsumowanie konkursu rozpoczęło się Mszą Świętą polową w Żylinach w intencji dzieci z rodzin zastępczych, ich opiekunów oraz pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Mszę Św. celebrował Ks. Szymon Sokołowski – Wikariusz Sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej.

Następnie zebrani udali się do Centrum Edukacji Leśnej, gdzie odbyło się wręczenie dyplomów i nagród uczestnikom konkursu oraz specjalnej nagrody w postaci aparatu fotograficznego, ufundowanego  przez  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Zdzisław Wasilewski podziękował przybyłym władzom za wspieranie rodzin zastępczych, a Nadleśnictwom za zaangażowanie w organizację konkursu.

Podsumowanie konkursu zakończyło się ogniskiem oraz pieczeniem kiełbasek. Dzieci również skorzystały z przygotowanych przez Nadleśnictwo Płaska zabaw m.in. malowania na drewnie, układania puzzli.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie serdecznie dziękuje sponsorom, którzy ufundowali nagrody uczestnikom konkursu.

Skrzydlaci przyjacieleSkrzydlaci przyjacieleSkrzydlaci przyjaciele