Dobry Polski Samorząd 2016

Dobry Polski Samorząd 2016

Jak co roku Jury, organizowanego przez Związek Powiatów Polskich, Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów wybrało najlepsze i najbardziej rozwojowe samorządy. Z satysfakcją informujemy, że Powiat Augustowski zajął pierwsze miejsce w Rankingu Powiatów 2016 w kategorii powiatów do 60 tys. mieszkańców i pierwsze miejsce wśród powiatów województwa podlaskiego. Dodatkowo jako lider rankingu otrzymaliśmy prestiżowy tytuł: „Dobry Polski Samorząd 2016”.

– W  konkursie uczestniczymy nieprzerwanie od 2005 roku i w każdej edycji nasz powiat jest w ścisłej krajowej czołówce oraz pierwszy w województwie – mówi Jarosław Szlaszyński Starosta Augustowski. – Tak wysokie miejsce zajęliśmy po raz pierwszy w historii.

Klasyfikacja konkursowa bierze pod uwagę sprawy ważne dla rozwoju powiatu i wyjątkowo bliskie mieszkańcom, poddając ocenie działania proinwestycyjne i prorozwojowe oraz dotyczące poprawy obsługi w urzędzie. Powiat zdobył łącznie 50.555 punktów. Punkty przyznano m.in. w takich kategoriach jak: pozyskanie środków zewnętrznych na zadania powiatowe, podnoszenie jakości pracy na rzecz klientów potwierdzone certyfikatem ISO, wspieranie uzdolnionej młodzieży poprzez tworzenie systemów stypendialnych, szkolenie kadry, współpraca z samorządami i organizacjami pozarządowymi, promocja szlaków rowerowych czy organizacja konkursów na szczeblu powiatowym. Powiat otrzymał również punkty za propagowanie istniejących na terenie powiatu źródeł energii odnawialnej, szczególnie promocję kolektorów słonecznych zainstalowanych na terenie miasta Augustowa oraz gmin: Augustów, Bargłów Kościelny i Sztabin.

Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, zaplanowanego na 11 – 12 maja w Kołobrzegu.

Red.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści