Nowy most na Netcie

Nowy most na Netcie

12 stycznia uroczyście przekazano do użytku most na rzece Netcie w miejscowości Sosnowo, który zakończył inwestycje 2016 roku.

Most znajduje się w ciągu drogi powiatowej Tajno Łanowe – Sosnowo – Kopiec – Huta – Podcisówek, ważnej drogi w systemie komunikacyjnym Powiatu, łączącej drogi krajowe: nr 8 Augustów – Białystok i nr 61 Augustów – Łomża. Obiekt został wybudowany w ubiegłym roku, wcześniej dokonano rozbiórki starego mostu o konstrukcji stalowo – drewnianej.

– Nowy most stalowo – betonowy należy do najdłuższych jednoprzęsłowych mostów na terenie Powiatu Augustowskiego – ma 37 metrów, a jego nośność wynosi 50 ton – powiedział starosta Jarosław Szlaszyński. – Budowa mostu była możliwa dzięki współpracy i zaangażowaniu wójtów gmin Bargłów Kościelny i Sztabin. Na zadanie o wartości prawie 3 mln zł Powiat wspólnie z samorządami gminnymi pozyskał środki z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 50% wartości zadania, a wkład własny został sfinansowany w 25% z budżetu Powiatu oraz po 12,5% z budżetów gmin, podkreślił starosta.

W uroczystości wziął udział ksiądz kanonik Jerzy Galiński – Proboszcz Parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Sztabinie, który dokonał poświęcenia nowego mostu. Uczestniczyły władze Powiatu Augustowskiego: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Katarzyna Beata Sturgulewska – Wicestarosta Augustowski, członkowie Zarządu Powiatu: Marek Dobkowski i Lech Haraburda, Andrzej Sobolewski – Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie, wiceprzewodniczący: Wiesława Zofia Jedlińska i Ireneusz Sokołowski, Andrzej Mursztyn – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Leszek Płoński – Radny Rady Powiatu w Augustowie. Udział wzięli Andrzej Kwieciński – Wójt Gminy Bargłów Kościelny i Tadeusz Drągiewicz – Wójt Gminy Sztabin.
Z Bargłowa Kościelnego uczestniczyli także: Jan Romanowski – Przewodniczący Rady i Grzegorz Kasjanowicz z Urzędu Gminy oraz ze Sztabina: Maciej Milanowski – Zastępca Wójta i Paweł Karp – Przewodniczący Rady. Obecne były osoby bezpośrednio realizujące inwestycję i czuwające nad jej przebiegiem: Daniel Hiero – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg oraz przedstawiciel wykonawcy Artur Krasowski – Dyrektor STRABAG Sp. z o.o. Oddziału Białystok. Na uroczystość licznie przybyli mieszkańcy, którzy na co dzień korzystają z nowego mostu.

Red.

Nowy most na NetcieNowy most na NetcieNowy most na Netcie Fot. K. Batus

 

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści