Starostwo Powiatowe w Augustowie

Zachowajmy miejsca

 

W ramach projektu „Zachowajmy miejsca pamięci dla potomności – nie niszczmy ich!” opracowany został przez Zbigniewa Kaszleja folder „Dziedzictwo kulturowe Gminy Sztabin” prezentujący efekty pracy młodzieży, która wzięła udział w projekcie.

Prezentacja wystawy w Starostwie Powiatowym w Augustowie
Wystawa „Zachowajmy miejsca pamięci dla potomności – nie niszczmy ich!” opracowana przez Zbigniewa Kaszleja, prezentująca działania realizowane w ramach projektu oraz fotografie miejsc dziedzictwa kulturowego na terenie gminy Sztabin, prezentowana była w styczniu i lutym 2012 r. w holu Starostwa Powiatowego w Augustowie.

Podsumowanie projektu
W szkołach biorących udział w projekcie „Zachowajmy miejsca pamięci dla potomności – nie niszczmy ich!” objętego rządowym programem ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” podsumowano jego realizację.
13 lutego 2012 r. w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie podczas podsumowania, oprócz młodzieży, która uczestniczyła w projekcie, obecni byli: Dyrektor –  Wojciech Walulik, koordynator projektu – Danuta Kaszlej, autor projektu – Zbigniew Kaszlej, opiekun grupy uczniów – Maria Kisielewska. Poza podziękowaniami młodzież otrzymała także folder „Dziedzictwo kulturowe gminy Sztabin”. Przez dwa tygodnie w szkole można było obejrzeć wystawę „Zachowajmy miejsca pamięci dla potomności – nie niszczmy ich!”.

20 lutego 2012 r. miało miejsce podsumowanie projektu w Zespole Szkół Samorządowych w Krasnymborze w obecności autora projektu – Zbigniewa Kaszleja i opiekuna grupy uczniów – Małgorzaty Dawidowicz. Uczniom podziękowano i wręczono folder „Dziedzictwo kulturowe gminy Sztabin”.

Także 20 lutego 2012 r. miało miejsce podsumowanie realizacji projektu w Zespole Szkół Samorządowych w Sztabinie. Obecni byli: Wójt Gminy Sztabin – Tadeusz Drągiewicz, Dyrektor ZSS w Sztabinie – Marek Marciniak, Redaktor Naczelna  „Naszego Sztabińskiego Głosu” – Helena Kozłowska, autor projektu – Zbigniew Kaszlej oraz opiekun grupy uczniów – Emil Malesiński.  Zbigniew Kaszlej przedstawił osiągnięte efekty działań w ramach projektu. Nastąpiły podziękowania:  młodzieży za uczestnictwo w projekcie, instytucjom za jego organizację. Młodzież otrzymała folder „Dziedzictwo kulturowe gminy Sztabin”.  Zebranych  zaproszono do obejrzenia wystawy „Zachowajmy miejsca pamięci dla potomności – nie niszczmy ich!”, która została wyeksponowana w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sztabinie.


 

Przejdź do treści