Starostwo Powiatowe w Augustowie

Zachowajmy miejsca

Projekt: „Zachowajmy miejsca”.

 

 

Rządowy Program
Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań
„Razem Bezpieczniej”

 W ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” Powiat Augustowski realizuje projekt: „Zachowajmy miejsca pamięci dla potomności – nie niszczmy ich”.
Projekt będzie realizowany do grudnia 2011 r. na terenie Gminy Sztabin, jego celem jest nabycie przez uczniów szacunku dla tradycji, do obiektów zabytkowych, dbanie o te miejsca i niedopuszczenie do ich dewastacji. W ramach projektu zostanie przeprowadzona inwentaryzacja i stworzona dokumentacja fotograficzna miejsc pamięci narodowej, zabytków oraz innych miejsc związanych z dziedzictwem kulturowym gminy.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zakwalifikował do dofinansowania w 2011 r. ze środków rezerwy celowej budżetu państwa zgłoszony przez Powiat Augustowski w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” projekt „Zachowajmy miejsca pamięci dla potomności – nie niszczmy ich!” (05.04.2011r.)

W Urzędzie Gminy Sztabin, w dniu 4 maja 2011 r. odbyło się ze spotkanie inaugurujące projekt: „Zachowajmy miejsca pamięci dla potomności – nie niszczmy ich”, realizowany przez Powiat Augustowski w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.  (18.05.2011r.)

Rajd rowerowy „Szlakiem Fundacji Sztabińskiej”
W ramach projektu „Zachowajmy miejsca pamięci dla potomności – nie niszczmy ich!” w dniu 8 czerwca 2011r odbył się rajd rowerowy, w którym udział wzięli uczniowie  Gimnazjum w Sztabinie i Gimnazjum w Krasnymborze. Rajd „Szlakiem Fundacji Sztabińskiej” odbył się na trasie: Sztabin – Jaminy – Sosnowo oraz  Krasnybór – Kryłatka – Sosnowo. Opiekunami uczniów z ZSS w Sztabinie byli: Dyrektor Marek Marciniak i Emil Malesiński. Uczniami z ZSS w Krasnymborze opiekowały się: Małgorzata Dawidowicz i Danuta Chmiel.
W trakcie rajdu uczniowie zwiedzili szkoły wybudowane ze środków fundacji w Krasnoborkach, Sztabinie, Kryłatce i Sosnowie, została wykonana dokumentacja zdjęciowa tych obiektów. Na boisku byłej szkoły w Sosnowie  przy ognisku miało miejsce spotkanie integracyjne młodzieży obu szkół,  podziękowania należą się właścicielce obiektu za jego użyczenie.
Dyrektor Marek Marciniak i pani Danuta Chmiel przybliżyli uczestnikom rajdu historię szkół, które oglądali. Przekazali informację o uczniach i nauczycielach w nich uczących, opowiedzieli także o tym, jak doszło do zamknięcia tych placówek oświatowych. Obecnie tylko jeden obiekt pełni swoją funkcję szkoły (Zespół Szkół Samorządowych w Sztabinie), pozostałe dwie są w rękach prywatnych. Jedna z nich nabrała nowego blasku, jako obiekt agroturystyczny, natomiast była szkoła w Krasnoborkach jest własnością sołectwa Krasnoborki.
Zwieńczeniem rajdu była wizyta na Śluzie w Sosnowie. Dojazd do niej – piaszczysty 4 kilometrowy odcinek, okazał się jednak dla rowerzystów wielkim wyzwaniem. Mieliśmy okazję obejrzeć elementy śluzy pochodzące z huty Karola Brzostowskiego.
Powrót odbył  tą samą drogą, niestety innej nie było! Gdy dotarliśmy do Huty i drogi asfaltowej wszyscy z ulgą odetchnęliśmy. Tam drogi uczestników rajdu  się rozeszły, swoimi trasami wróciliśmy do naszych szkół.

Małgorzata Dawidowicz
ZSS w Krasnymborze

Przejdź do treści