Starostwo Powiatowe w Augustowie

Rozbudowa CDZ w ACE


ETAP III  =>> Zakup wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego.
1. Miejsce wykonania robót:
Augustowskie Centrum Edukacyjne, Augustów, al. Kard. Wyszyńskiego 3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego w Centrum Doskonalenia Zawodowego w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie:
część I zamówienia
– wyposażenie pracowni mechatronicznej,
część II zamówienia
– wyposażenie pracowni obrabiarek CNC,
część III zamówienia
– wyposażenie pracowni szkoleniowej i pracowni sterowania komputerowego CNC,
część IV zamówienia
– wyposażenie pracowni diagnostyki samochodowej,
część V zamówienia
– meble do pracowni szkoleniowej i pracowni sterowania komputerowego CNC,
część VI zamówienia
– wyposażenie pracowni gastronomicznej.3. Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT), obejmująca wszystkie zamówienia i części wynosi: 146470,20 PLN

4. W dniu 9 września 2009 r. zostało udzielone zamówienie na zadanie: Rozbudowa Centrum Doskonalenia Zawodowego w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie. Zakup wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego. Wyposażenie pracowni diagnostyki samochodowej.
4.a. Cena wybranej oferty (bez VAT): 34902,00 PLN
4.b. Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowe KOGEX Sp. z o.o.; ul. Gajowa 52/16; 50-520 Wrocław; woj. dolnośląskie.
4.c. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2009 r.

5. W dniu 9 września 2009 r. zostało udzielone zamówienie na zadanie: Rozbudowa Centrum Doskonalenia Zawodowego w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie. Zakup wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego. Meble do pracowni szkoleniowej i pracowni sterowania komputerowego CNC.
5.a. Cena wybranej oferty (bez VAT): 24055,00 PLN
5.b. Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS” Sp. z o.o.; Al. Solidarności 15; 15-751 Białystok; woj. podlaskie.
5.c. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2009 r.

6. W dniu 9 września 2009 r. zostało udzielone zamówienie na zadanie: Rozbudowa Centrum Doskonalenia Zawodowego w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie. Zakup wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego. Wyposażenie pracowni gastronomicznej.
6.a. Cena wybranej oferty: 87513,20 PLN
6.b. Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MIG Import-Eksport Głowacki Spółka Jawna; ul. Elewatorska 29A; 15-620 Białystok; woj. podlaskie.
6.c. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2009 r.

7. W dniu 13 października 2009 r. zostało udzielone zamówienie na zadanie: Rozbudowa Centrum Doskonalenia Zawodowego w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie. Zakup wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego. Wyposażenie pracowni obrabiarek CNC.
7.a. Cena wybranej oferty: 540800,00 PLN
7.b. Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ABPLANALP CONSULTING Sp. z o. o. ul. Kostrzyńska 36; 02 – 979 Warszawa, woj. mazowieckie.
7.c. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2009 r.

8. W dniu 4 listopada 2009 r. zostało udzielone zamówienie na zadanie: Rozbudowa Centrum Doskonalenia Zawodowego w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie. Zakup wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego. Wyposażenie pracowni sterowania komputerowego CNC i pracowni szkoleniowej.
8.a. Cena wybranej oferty: 100040,00 PLN
8.b. Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AGA electronics A. Gniedziejko, Z. Korzeniecki, P. Kowalczyk, Spółka Akcyjna; ul. Skorupki 2, 16-300 Augustów; woj. podlaskie.
8.c. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2009 r.

9. W dniu 24 listopada 2009 r. zostało udzielone zamówienie na zadanie: Rozbudowa Centrum Doskonalenia Zawodowego w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie. Zakup wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego. Wyposażenie pracowni mechatronicznej.
9.a. Cena wybranej oferty: 393362,88 PLN
9.b. Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FESTO Sp. z o.o. Janki / Warszawy; ul. Mszczonowska 7; 05-090 Raszyn; woj. mazowieckie.
9.c. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.12.2009 r.

EFEKTY PROJEKTU

14.06.2010r

 

 

Przejdź do treści