Autor: <span>red 2</span>

Konsultacje społeczne

INFORMACJA o przystąpieniu do konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego …

Przejdź do treści