POEZJA PACHNĄCA NIEBEM W ZST

POEZJA PACHNĄCA NIEBEM W ZST

Jubileuszowy X Powiatowy Konkurs Poezji i Prozy Św. Jana Pawła II, który odbył się tradycyjnie w augustowskim Zespole Szkół Technicznych im. gen. Prądzyńskiego, ponownie zapisał się złotymi głoskami na firmamencie nieba i w sercach uczestników. Patron Konkursu, choć nie wydaje już nowych tomików wierszy, z pewnością nie siedzi na chmurach z założonymi rękami, lecz wciąż pozyskuje dla nieba wiernych czytelników. Najlepszym tego przykładem jest udział w Konkursie 20 uczniów z augustowskich szkół: ACE, II LO oraz gospodarzy z ZST.

Poszukiwania Przedwiecznego Słowa w twórczości Jana Pawła II przyniosły obfity plon, tym bardziej, że młodzież rokrocznie sięga po nowe środki wyrazu. W ubiegłym roku uczennice II LO wykorzystały podczas recytacji podkład muzyczny, natomiast w tym roku przedstawiciel gospodarzy przy deklamacji „Dalekich wybrzeży ciszy” postawił krok dalej i zagrał na gitarze. Ta oryginalna interpretacja przyniosła uzdolnionemu uczniowi wyróżnienie.

Pozostałe nagrody, ufundowane przez Zarząd Powiatu w Augustowie, otrzymali przedstawiciele II LO. Bezapelacyjnym zwycięzcą został uczeń, który doskonale wcielił się w osobę „Szymona z Cyreny” i na kilka minut odebrał głos publiczności oraz jury, w którym zasiadła Pani Dorota Dzieniszewska i Erazm Stefanowski.

Wysoki poziom konkursu sprawił, że pozostałe miejsca na podium przyznano aż czterem uczniom. Dwie równorzędne drugie nagrody otrzymały wielokrotne laureatki konkursów recytatorskich – uczennice II LO za „Myśli człowieka przyjmującego sakrament bierzmowania w pewnej podgórskiej wsi” oraz za utwór „Siostra”.

Trzecie nagrody przypadły w udziale również uczniom II LO w Augustowie.
Wyróżnieniami uhonorowano 5 uczestników.

Konkursowy jubileusz był także powodem, dla którego organizatorzy przygotowali niespodziankę, czyli spotkanie autorskie z osobą piszącą te słowa. Ze sceny popłynęły więc słowa wierszy patriotycznych, religijnych i miłosnych. Młodzież, ich opiekunowie i organizatorzy okazali się wyrozumiałymi słuchaczami, nagradzając poetę oklaskami i podziękowaniami.

Szczególne podziękowania należą się jednak pomysłodawcom Konkursu, czyli Dorocie Dzieniszewskiej pedagogowi szkolnemu oraz Maciejowi Oleksemu – dyrektorowi ZST w Augustowie, a także opiekunom młodzieży: Małgorzacie Puczyńskiej z ZST, Dorocie Prokop z II LO, Wiesławowi Sulewskiemu z ACE oraz Tomaszowi Choroszewskiemu i Grzegorzowi Gołaszewskiemu z II LO.

Erazm Stefanowski

POEZJA PACHNĄCA NIEBEM W ZST  POEZJA PACHNĄCA NIEBEM W ZSTPOEZJA PACHNĄCA NIEBEM W ZST

Fot. ZST

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści