Wyróżnienia na sesji Rady Powiatu

Wyróżnienia na sesji Rady Powiatu

W dniu 14  listopada w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego odbyła się sesja Rady Powiatu. Była to doskonała okazja do uhonorowania mieszkańców Powiatu Augustowskiego, którzy w ostatnim czasie otrzymali zaszczytne wyróżnienia.

W związku z zajęciem pierwszego miejsca i zdobyciem tytułu „Dzielnicowego Roku” w XIII Finale Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych, gratulacje i nagrodę Starosty Augustowskiego odebrał sierż. szt. Kamil Kirejczyk – dzielnicowy Zespołu do spraw Prewencji Posterunku Policji w Lipsku.

Wyrazy uznania i upominki w związku z awansem do grona laureatów etapu wojewódzkiego XX Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” przekazane zostały Państwu Dorocie i Krzysztofowi Buraczyk oraz Państwu Katarzynie i Radosławowi Gregorowicz. Znaleźli się oni w gronie najlepszych w Powiecie Augustowskim i Województwie Podlaskim właścicieli gospodarstw, w których pracuje się w warunkach minimalizujących ryzyko.

Podczas sesji Rady Powiatu, po przedstawieniu sprawozdania z pracy Zarządu, podjęto uchwały dotyczące m.in. zmiany budżetu na 2023 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także doprecyzowano zapisy „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz wyrównywania szans edukacyjnych”. Podjęto uchwały m.in. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi (…) na 2024 rok’’ oraz ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających, a także pojazdów w 2024 r. Przedłożone zostały także Radnym projekty uchwał w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2024 rok i w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Starosta J. Szlaszyński wręcza gratulacje sierż. szt. Kamilowi Kirejczykowi – dzielnicowemu Zespołu do spraw Prewencji Posterunku Policji w Lipsku podczas sesji Rady Powiatu w Augustowie, w związku z zajęciem pierwszego miejsca i zdobyciem tytułu „Dzielnicowego Roku” w XIII Finale Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych.
Starosta J. Szlaszyński wręcza gratulacje sierż. szt. Kamilowi Kirejczykowi – dzielnicowemu Zespołu do spraw Prewencji Posterunku Policji w Lipsku podczas sesji Rady Powiatu w Augustowie, w związku z zajęciem pierwszego miejsca i zdobyciem tytułu „Dzielnicowego Roku” w XIII Finale Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych.
Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści