105. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

105. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

11 listopada w Augustowie odbyły się obchody związane z upamiętnieniem 105. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy w miejscach pamięci zlokalizowanych na terenie Augustowa przez przedstawicieli Powiatu Augustowskiego: Jarosława Szlaszyńskiego – Starostę Augustowskiego oraz Dariusza Jana Szkiłądzia – Wicestarostę Augustowskiego.

Następnie o godz. 9.30 odbył się Apel pod pomnikiem Marszała Józefa Piłsudskiego zorganizowany przez Stowarzyszenie Polska Organizacja Wojskowa na czele z płk. POW Piotrem Augustynowiczem.

O godzinie 10.00 odbyła się msza święta w intencji Ojczyzny, w bazylice pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie pod przewodnictwem Ks. Dziekana Wojciecha Jabłońskiego – Proboszcza parafii. Po niej uczestnicy udali się na Rynek Zygmunta Augusta, gdzie po przemówieniach złożone zostały kwiaty i zapalone znicze. Udział w uroczystościach wziął również Michał Wiśniewski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, który w imieniu Mariusza Błaszczaka – Ministra Obrony Narodowej złożył wieniec pod pomnikiem „Tym, którzy oddali swe życie za wolną i sprawiedliwą ojczyznę”. Wiązankę w imieniu władz Powiatu Augustowskiego złożyli: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski oraz Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski. Była to również doskonała okazja do uroczystego wręczenia sztandaru Hufca ZHP Augustów przez Komendanta Chorągwi Białostockiej ZHP.

Po głównych uroczystościach, delegacja w składzie: Wiceminister Michał Wiśniewski, gen. bryg. Jacek Sankowski Zastępca Szefa Departamentu Infrastruktury w MON oraz Starosta Jarosław Szlaszyński udali się na augustowski cmentarz parafialny, gdzie po raz pierwszy w historii na Grobie Żołnierzy Nieznanych złożona została wiązanka kwiatów od Ministra Obrony Narodowej.

delegacja w składzie: Starosta J. Szlaszyński, Wiceminister M. Wiśniewski oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury gen. bryg. J. Sankowski składają wiązankę kwiatów na żołnierzy nieznanych na augustowskim cmentarzu z okazji Narodowego Święta Niepodległości
delegacja w składzie: Starosta J. Szlaszyński, Wiceminister M. Wiśniewski oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury gen. bryg. J. Sankowski składają wiązankę kwiatów na żołnierzy nieznanych na augustowskim cmentarzu z okazji Narodowego Święta Niepodległości
Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści