Polski Ład dla kultury. Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Polski Ład dla kultury. Rządowy Program Odbudowy Zabytków

W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (RPOZ) Powiat Augustowski ubiegał się o dofinansowanie na prace remontowe przy zabytkach sakralnych, wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu augustowskiego.

RPOZ to specjalny fundusz przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego na prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach. Inicjatywa ma na celu przywrócenie dawnego blasku takim obiektom, a dzięki temu wsparcie rozwoju w obszarze kultury i w lokalnych społecznościach. Dofinansowanie może pokryć do 98 proc. kosztów inwestycji, udział własny samorządu to minimum 2 proc.

W drugiej edycji RPOZ Powiatowi Augustowskiemu przyznano dofinansowanie w łącznej kwocie 2.007.040 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących przedsięwzięć:

  • Modernizacja Bazyliki Mniejszej pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie (1.078.000 zł),
  • Przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych w zewnętrznej części budynku kościoła Matki Bożej Częstochowskiej w Augustowie (929.040 zł).

Otrzymane dofinansowanie pozwoli na przywrócenie walorów estetycznych i historycznych  zabytkowych kościołów, a przede wszystkim na poprawę ich stanu technicznego.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści