Wyrazy współczucia

Wyrazy współczucia

Wyrazy głębokiego współczucia

Pani Hannie Klebanowskiej
Głównej Księgowej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Augustowie

z powodu śmierci
MĘŻA

składają
Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski,
Zarząd i Rada Powiatu w Augustowie
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści