Upamiętniono trzy ważne historyczne rocznice

Upamiętniono trzy ważne historyczne rocznice

W niedzielę, 24 września, w Powiecie Augustowskim uroczyście świętowano trzy ważne wydarzenia: 160. rocznicę bitwy pod Skieblewem, która rozegrała się 25 września 1863 r. i była ostatnią bitwą Powstania Styczniowego na naszych terenach, 103. rocznicę rozpoczęcia Bitwy Niemeńskiej w 1920 r. oraz narady wojennej z udziałem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lipsku, a także 84. rocznicę śmierci rtm. Wiktora Moczulskiego poległego w walce z sowietami 25 września 1939 r. pod Dolistowem, połączoną z rocznicą pobytu oddziału mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Lipsku.

Uroczystości rozpoczęły się w Jaminach, gdzie po mszy świętej w kościele pw. Św. Mateusza Apostoła, na grobie rtm. Wiktora Moczulskiego ze 110 Rezerwowego Pułku Ułanów, złożone zostały kwiaty i zapalone znicze.

Kolejnym przystankiem na szlaku obchodów była tablica upamiętniająca pobyt oddziału mjr. Henryka Dobrzańskiego w Lipsku. „Hubal” od okolic Lipska rozpoczął swój wielomiesięczny rajd jako dowódca Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego.

Powstańców Styczniowych upamiętniono w Skieblewie w miejscu spoczynku poległych 25 września 1863 r. w bitwie pod Skieblewem. Złożono kwiaty i zapalone znicze również na cmentarzu w Rygałówce, na grobie żołnierzy poległych we wrześniu 1920 r. pod Siółkiem i Lipszczanami: kpr. Janka Bielińskiego, szer. Michała Drozda, szer. Stanisława Furmanka, kpr. Józefa Hajznera, strz. Bolesława Kulczugę, st. szer. Władysława Palucha, szer. Floriana Salę, szer. Stanisława Zaleskiego.

Główne uroczystości miały miejsce w Lipsku. Po mszy świętej w kościele pw. Matki Bożej Anielskiej, której przewodniczył Ksiądz Dziekan Waldemar Sawicki, ciąg dalszy obchodów odbył się przy pomniku upamiętniającym 103. rocznicę pobytu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lipsku. W obecności licznie zgromadzonych uczestników, po przemówieniach odczytano Apel Pamięci i oddana została salwa honorowa. Część patriotyczną uroczystości zakończył koncert Orkiestry Wojskowej z Giżycka.

Uroczystości połączone zostały z zakończeniem sezonu motocyklowego. Po koncercie orkiestry na lipskie ulice wyjechała parada kilkuset motocykli i zabytkowych samochodów.

W niedzielnych obchodach udział wzięli: Michał Wiśniewski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, radni województwa podlaskiego: Romuald Łanczkowski i Paweł Wnukowski, samorządowcy z terenu powiatu: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Andrzej Mursztyn – Przewodniczący Rady Powiatu, członkowie Zarządu Powiatu: Tadeusz Drągiewicz i Marek Dobkowski, radni Rady Powiatu: Piotr Rusiecki i Wojciech Marek Protasiewicz, Lech Łępicki – Burmistrz Lipska, Jarosław Karp – Wójt Gminy Sztabin. Kompanię honorową oraz warty wystawił 14 Suwalski Pułk Przeciwpancerny im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, na czele z ppłk. Michałem Jabłońskim – Szefem Sztabu. Udział w uroczystościach wzięli również pracownicy Starostwa Powiatowego w Augustowie: Waldemar Siedlecki – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych oraz Zbigniew Kaszlej – Naczelnik Wydziału Organizacyjno – Prawnego. Licznie przybyli mieszkańcy, a także służby mundurowe.

Obchody były doskonałą okazją do wręczenia Złotego Medalu „Za zasługi dla obronności kraju”. Odznaczenie Lechowi Łępickiemu – Burmistrzowi Lipska wręczył Wiceminister MON Michał Wiśniewski.

Organizatorami niedzielnych uroczystości byli: Starosta Augustowski, Burmistrz Lipska oraz Proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Anielskiej w Lipsku.

Red.

Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na mogile rtm. Wiktora Moczulskiego na cmentarzu w Jaminach podczas uroczystości patriotyczno – religijnej, poświęconej upamiętnieniu trzech ważnych wydarzeń historycznych w Powiecie Augustowskim, w dniu 24 września 2023 r.
Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na mogile rtm. Wiktora Moczulskiego na cmentarzu w Jaminach podczas uroczystości patriotyczno – religijnej, poświęconej upamiętnieniu trzech ważnych wydarzeń historycznych w Powiecie Augustowskim, w dniu 24 września 2023 r.
Złożenie kwiatów pod obeliskiem mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Lipsku podczas uroczystości patriotyczno – religijnej, poświęconej upamiętnieniu trzech ważnych wydarzeń historycznych w Powiecie Augustowskim, w dniu 24 września 2023 r.
Złożenie kwiatów pod obeliskiem mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Lipsku podczas uroczystości patriotyczno – religijnej, poświęconej upamiętnieniu trzech ważnych wydarzeń historycznych w Powiecie Augustowskim, w dniu 24 września 2023 r.
Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem upamiętniającym Powstańców Styczniowych poległych w bitwie z 25.09.1863 r. pod Skieblewem podczas uroczystości patriotyczno – religijnej, poświęconej upamiętnieniu trzech ważnych wydarzeń historycznych w Powiecie Augustowskim, w dniu 24 września 2023 r.
Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem upamiętniającym Powstańców Styczniowych poległych w bitwie z 25.09.1863 r. pod Skieblewem podczas uroczystości patriotyczno – religijnej, poświęconej upamiętnieniu trzech ważnych wydarzeń historycznych w Powiecie Augustowskim, w dniu 24 września 2023 r.
Orkiestra Wojskowa z Giżycka podczas uroczystości patriotyczno – religijnej w Lipsku, poświęconej upamiętnieniu trzech ważnych wydarzeń historycznych w Powiecie Augustowskim, w dniu 24 września 2023 r.
Orkiestra Wojskowa z Giżycka podczas uroczystości patriotyczno – religijnej w Lipsku, poświęconej upamiętnieniu trzech ważnych wydarzeń historycznych w Powiecie Augustowskim, w dniu 24 września 2023 r.
Przemówienie J. Szlaszyńskiego – Starosty Augustowskiego podczas uroczystości patriotyczno – religijnej w Lipsku, poświęconej upamiętnieniu trzech ważnych wydarzeń historycznych w Powiecie Augustowskim, w dniu 24 września 2023 r.
Przemówienie J. Szlaszyńskiego – Starosty Augustowskiego podczas uroczystości patriotyczno – religijnej w Lipsku, poświęconej upamiętnieniu trzech ważnych wydarzeń historycznych w Powiecie Augustowskim, w dniu 24 września 2023 r.
Złożenie kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym naradę wojenną 24.09.1920 r. w Lipsku podczas uroczystości patriotyczno – religijnej, poświęconej upamiętnieniu trzech ważnych wydarzeń historycznych w Powiecie Augustowskim, w dniu 24 września 2023 r. Kwiaty składa minister MON M. Wiśniewski
Złożenie kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym naradę wojenną 24.09.1920 r. w Lipsku podczas uroczystości patriotyczno – religijnej, poświęconej upamiętnieniu trzech ważnych wydarzeń historycznych w Powiecie Augustowskim, w dniu 24 września 2023 r. Kwiaty składa minister MON M. Wiśniewski
Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści