Raport o stanie Powiatu Augustowskiego za 2022 rok

Raport o stanie Powiatu Augustowskiego za 2022 rok

Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie Powiatu za rok ubiegły. W zapisach ustawowych zawarte jest wskazanie, że w Raporcie powinno być w szczególności odniesienie do realizacji polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Powiatu za rok poprzedni.

Raport o stanie Powiatu Augustowskiego za 2022 rok przyjęty przez Zarząd Powiatu w dniu 28 kwietnia br. będzie przedstawiony podczas sesji Rady Powiatu w Augustowie w dniu 18 maja br.

Zgodnie z art. 30a ust. 4 ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu będzie rozpatrywać Raport podczas sesji, na której podejmowane będą uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia wotum zaufania i w sprawie udzielenia absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności.

Poniżej:

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści