Ogłoszenie o planowanych robotach na drogach powiatowych w Augustowie

Ogłoszenie o planowanych robotach na drogach powiatowych w Augustowie

Uprzejmie informujemy, że Powiat Augustowski, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, planuje przeprowadzić w 2023 r. na ulicach w centrum Augustowa szeroko zakrojone inwestycje.

  • Kopernika – dobiega końca przebudowa tej ulicy, trwają ostatnie prace, m.in. odtworzenie nawierzchni jezdni i chodników na skrzyżowaniu z Rynkiem Zygmunta Augusta. Utrudnienia na tej ulicy mogą potrwać jeszcze maksymalnie do końca marca.
  • Mostowa – rozpoczęta została wymiana kostki brukowej chodnikowej na płyty granitowe na chodnikach wzdłuż tej ulicy, na odcinku od skrzyżowania z ul. 3 Maja do ul. Młyńskiej, wraz ze skrzyżowaniem ul. Mostowej z ul. 3 Maja. Prace w zależności od warunków pogodowych oraz terminu wykonania robót związanych z infrastrukturą ciepłowniczą, prowadzonych przez MPEC, powinny zostać zakończone do końca kwietnia.
  • Młyńska – kontynuowana jest przebudowa tej ulicy, na odcinku od ul. Mostowej w kierunku ul. 29 Listopada, która będzie obejmowała również wymianę nawierzchni jezdni i chodników ul. Hożej na odcinku od ul.3 Maja do ul. Młyńskiej. Większych utrudnień należy spodziewać się w czasie realizacji ostatniej warstwy nawierzchni bitumicznej, o czym Wykonawca będzie informował mieszkańców z odpowiednim wyprzedzeniem. Zakończenie prac na tym odcinku planowane jest do rozpoczęcia sezonu turystycznego, natomiast po okresie wakacyjnym planuje się wykonanie modernizacji dalszego odcinka tej ulicy, tj. od ul. Mostowej do ul. Wierzbnej.
  • Ks. Ściegiennego, ul. Ks. Skorupki, ul. Kościelna – trwają już pierwsze prace związane z zaplanowaną na ten rok gruntowną przebudową całych ulic Ks. Ściegiennego i Ks. Skorupki oraz ul. Kościelnej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Ks. Skorupki, wraz ze skrzyżowaniami. Prace przeprowadzone będą etapami, tak aby były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców, przedsiębiorców i kierowców oraz by ograniczyć występujące utrudnienia w okresie wakacyjnym. Zakończenie wszystkich robót na tych ulicach planowane jest na październik/listopad.

Mieszkańcom poszczególnych ulic oraz kierowcom pojazdów zaopatrzenia w miarę możliwości zostanie zapewniony dojazd, jednak tak szeroki zakres prac drogowych w centrum miasta sprawia, że utrudnienia będą nieuniknione. Dlatego wszyscy użytkownicy przebudowywanych ulic są proszeni o wyrozumiałość i stosowanie się do tymczasowych oznaczeń. Wskazane jest również w miarę możliwości unikanie przejazdów ulicami, na których prowadzone będą prace oraz parkowanie pojazdów na sąsiednich ulicach. W najbliższym okresie szczególnie utrudniony będzie dojazd do lokalizacji położonych przy ul. Ks. Ściegiennego oraz ul. Ks. Skorupki, a w dalszej kolejności ul. Kościelnej.

Gestorzy wszelkich sieci infrastruktury technicznej zlokalizowanej lub planowanej do umieszczenia w wyżej wymienionych odcinkach ulic powinni wziąć pod uwagę, że wykonanie jakichkolwiek remontów lub modernizacji urządzeń będzie możliwe wyłącznie przed lub podczas trwania prac drogowych, zawsze po uzgodnieniu z zarządcą ulicy oraz wykonawcą robót.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści