Powiat przebudowuje ul. Rajgrodzką – Jonkajtysa

Powiat przebudowuje ul. Rajgrodzką – Jonkajtysa

Trwają ostatnie prace związane z przebudową ulicy Rajgrodzkiej – Jonkajtysa w Augustowie na odcinku od ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Głowackiego.

Ulica Jonkajtysa zyskała nową nawierzchnię jezdni oraz kanał technologiczny, natomiast na pozostałym odcinku objętym zadaniem tj. od skrzyżowania z ul. Polną do skrzyżowania z ul. Głowackiego, dobiega końca kompleksowa przebudowa. Powstały nowe nawierzchnie jezdni i chodników, wykonano brakujący odcinek ciągu pieszo-rowerowego od ul. Głowackiego do ul. Szkolnej oraz wyniesione przejście dla pieszych. Znacząco poprawi to bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ulicy, a w szczególności dzieci uczęszczających do pobliskiej szkoły. W trakcie robót wykonane zostały jednocześnie budowy i przebudowy wymaganych sieci uzbrojenia terenu tj. kanalizacji deszczowej, elementów sieci telekomunikacyjnej oraz prowadzony był przez PGE demontaż starej linii energetycznej umieszczonej na słupach, która zamieniona została na linię kablową umieszczoną w ziemi. Dodatkowo Powiat realizuje zadanie własne Gminy Miasta Augustów polegające na przebudowie oświetlenia ulicznego, zarówno na odcinku modernizowanej ulicy jak i odcinkach sąsiednich ulic. Powiat wnioskując o dofinasowanie realizacji zadania, uzyskał również wsparcie w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych na przebudowę oświetlenia na odcinku ulicy Rajgrodzkiej.

Łączna wartość całej inwestycji to blisko 6 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniesie 2,57 mln zł, a wkład Powiatu Augustowskiego – około 2,7 mln. Termin wykonania zadania przedłużył się z uwagi na trwające jednocześnie prace PGE tj. wykonanie doziemnej linii i demontaż starych słupów energetycznych, niemniej jednak realizacja inwestycji, z drobnymi wyjątkami takimi jak grubowarstwowe oznakowanie poziome czy niewykonane dotychczas elementy zieleni drogowej, zostanie zakończona jeszcze w tym roku.

Red.

Prace na ul. Rajgrodzkiej

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści