Aktywna Tablica

Aktywna Tablica

Szkoły prowadzone przez Powiat Augustowski, otrzymały w 2022 roku dofinansowanie w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Zadaniem programu jest zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w postaci nowoczesnego sprzętu, pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii.

Do dofinansowania w ramach programu zakwalifikowały się dwie szkoły: Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Technicznych w Augustowie, otrzymując dotację w wysokości 14.000 zł oraz Szkoła Podstawowa Nr 7 Specjalna w Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie, otrzymując dotację w wysokości 35.000 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia planowana jest na kwotę 61.250 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa – 49.000 zł oraz wkład własny z budżetu Powiatu – 12.250 zł.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści