Życzenia z okazji Święta Wojska Polskiego

Życzenia z okazji Święta Wojska Polskiego

Z okazji Święta Wojska Polskiego w imieniu władz Powiatu Augustowskiego przekazujemy słowa najwyższego uznania i szacunku żołnierzom oraz pracownikom cywilnym wojska.
Swoją wytrwałą, sumienną służbą potwierdzacie najwyższe wartości polskiego żołnierza, dbając, aby mundur był niezmiennie symbolem honoru i dyscypliny. Kultywowanie bogatych tradycji wojskowości, udział w uroczystościach patriotycznych, podejmowanie różnorodnych przedsięwzięć o tematyce wojskowej – wszystkie te działania pozytywnie wpływają na wychowanie patriotyczne młodego pokolenia.
W tym uroczystym dniu przekazujemy wyrazy uznania za wszelkie przedsięwzięcia podejmowane dla dobra Ojczyzny i na rzecz społeczności lokalnej. Specjalne podziękowanie kierujemy za ofiarną i pełną poświęcenia służbę na granicy polsko – białoruskiej na terenie Powiatu Augustowskiego.
Wszystkim żołnierzom życzymy pomyślności w służbie „Ku chwale Ojczyzny.” Niech codzienny trud oraz profesjonalne wykonywanie obowiązków będą źródłem zadowolenia. Proszę przyjąć życzenia zdrowia, szczęścia w życiu osobistym i zawodowym oraz realizacji wszystkich planów i zamierzeń.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści