Cześć i chwała Ułanom Krechowieckim!

Cześć i chwała Ułanom Krechowieckim!

Powiat Augustowski zorganizował uroczyste święto 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiego i żołnierzy Armii Krajowej Obwodu Augustów, będące również świętem Batalionu Czołgów z Orzysza, kultywującego tradycje krechowieckie. Obchody objęte były Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Uroczystości rozpoczęły się 21 lipca w Warszawie, gdzie Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, delegacja Batalionu Czołgów Ułanów Krechowieckich i przedstawiciele grup rekonstrukcyjnych uczcili żołnierzy 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, składając kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza, na warszawskich Powązkach oraz w krypcie Bazyliki Św. Krzyża, gdzie oddano hołd Dowódcy 1 Pułku – płk. Bolesławowi Mościckiemu. Następnie 23 lipca na strzelnicy w Klonownicy odbył się indywidualny turniej strzelecki zorganizowany przez AKS „Krechowiak” z okazji święta pułkowego. Również w sobotę delegacje wojska, samorządowców, harcerzy i rekonstruktorów złożyły kwiaty oraz zapaliły znicze na grobach Krechowiaków na augustowskim cmentarzu. Rano 24 lipca została złożona wiązanka kwiatów pod tablicą upamiętniającą żołnierzy 1 Pułku Ułanów Krechowieckich na budynku, w którym mieściło się dowództwo Pułku, a obecnie znajduje się augustowskie hospicjum.

Niedzielne obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą sprawowaną przez ks. dr. Stanisława Jóźwiaka w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej. Dalsza część święta odbyła się na placu przed kościołem. Dowódcą uroczystości był kpt. Michał Stankiewicz. Obchody uświetniła kompania honorowa wystawiona przez Batalion Czołgów Ułanów Krechowieckich 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Udział w święcie wzięły poczty sztandarowe jednostek wojskowych, Powiatu Augustowskiego, organizacji kombatanckich, grup rekonstrukcyjnych oraz szkół i instytucji. Uczestniczyła Rodzina Krechowiecka oraz kombatanci, żołnierze Armii Krajowej i ich rodziny, w szczególności przybyła na święto z Londynu Pani Jolanta Parol – wnuczka gen. Zygmunta Podhorskiego. Zaproszenie przyjęli również przedstawiciele władz państwowych, na czele z Panem Bohdanem Paszkowskim – Wojewodą Podlaskim, reprezentującym na uroczystości Pana Mateusza Morawieckiego – Prezesa Rady Ministrów oraz Panem Jarosławem Zielińskim – Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Ziemi Suwalskiej i Augustowskiej. Licznie przybyli również przedstawiciele Wojska Polskiego, na czele z gen. bryg. Bogdanem Rycerskim – Szefem Sztabu Wielonarodowego Korpusu Północny – Wschód w Szczecinie.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego, głos zabrał organizator uroczystości Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, który przywitał zgromadzonych gości oraz przybliżył historię i dokonania 1 Pułku Ułanów Krechowieckich.

– Był to Pułk wyjątkowy, nie tylko dlatego, że nosił cyfrę porządkową 1., choć ona też mówi o jego znaczeniu w szeregu oddziałów polskiej kawalerii, ale przede wszystkim dlatego, że wyróżniał się wyjątkowymi dziejami bojowymi. – W szczególności w dniach od 22 do 24 lipca 1917 r. bronił najpierw mieszkańców Stanisławowa przed rosyjskim żołdactwem, a potem stoczył zwycięską bitwę pod Krechowcami z wojskami austriacko-niemieckimi – walczył więc z wojskami wszystkich trzech zaborców i dzięki temu stał się symbolem ustawicznej walki narodu polskiego o niepodległość. To ten Pułk, jako jeden z pięciu, został odznaczony orderem Virtuti Militari piątej klasy i miał w swoich szeregach 97 kawalerów krzyża Virtuti Militari oraz 650 kawalerów Krzyża Walecznych. Do tych chlubnych tradycji nawiązał Batalion Czołgów Ułanów Krechowieckich z Orzysza, który od 2017 r. legitymuje się proporcem będącym wierną rekonstrukcją sztandaru 1 Pułku Ułanów Krechowieckich.

Święto było doskonałą okazją do uhonorowania osób, które w ramach swojej działalności wzorowo wypełniają patriotyczny obowiązek wobec Ojczyzny. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Starosty Augustowskiego, Złotym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali: Zbigniew Kaszlej i Andrzej Matusiewicz, a Srebrnym Krzyżem ZasługiWaldemar Siedlecki. Natomiast za zasługi dla Niepodległej, Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości uhonorowano: Macieja Ambrosiewicza, Jarosława Schabieńskiego i Dariusza Jana Szkiłądzia. Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa Medalem Złotym za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali: Małgorzata Mikos i Grzegorz Dadura. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Pan Minister Jan Józef Kasprzyk za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny, na wniosek Starosty Augustowskiego, medalem „Pro Patria” uhonorował: płk. dypl. Dariusza Andrzeja Machulę, płk. dypl. pil. Krzysztofa Jana Stobieckiego oraz Romana Rogozińskiego. Podczas uroczystości wręczony został także medal „Za zasługi dla Powiatu Augustowskiego” 7 Brygadzie Obrony Wybrzeża im. gen. bryg. Stanisława Grzmota Skotnickiego, w dowód uznania za ofiarną i pełną poświęcenia służbę na granicy polsko-białoruskiej na terenie powiatu augustowskiego. Medal odebrał płk Roman Kopka – Dowódca Brygady. Taki sam medal Zarząd Powiatu przyznał również 2 Brygadzie Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Medal wręczył Starosta podczas Święta Brygady w dniu 22 lipca br. w Złocieńcu.

Uroczystość była także świętem Batalionu Czołgów Ułanów Krechowieckich z Orzysza. W związku z tym ppłk Marek Białobrzeski – Dowódca Batalionu, odznakami uhonorował swoich żołnierzy i osoby zasłużone dla batalionu.

Podczas uroczystości wręczone zostały również pamiątkowe medale Stulecia odznaczenia Pułku Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz przybycia Pułku do Augustowa, za zasługi w kultywowaniu chlubnych tradycji 1 Pułku Ułanów Krechowieckich. Otrzymali je: płk Adam Koniuk – Zastępca Dowódcy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, płk Mariusz Majerski – Dowódca 11 Mazurskiego Pułku Artylerii, płk Krzysztof Świderski – Dowódca 14 Pułku Przeciwpancernego, ppłk Marek Białobrzeski – Dowódca Batalionu Czołgów Ułanów Krechowieckich z Orzysza oraz Ewa Młodzianowska – Prezes Towarzystwa Młodego Krechowiaka. Płk Tomasz Isio – Szef Wojsk Obrony Przeciwlotniczej 16 Dywizji Zmechanizowanej otrzymał medal poświęcony gen. bryg. pil. Witoldowi Urbanowiczowi. W liście skierowanym do uczestników uroczystości, odczytanym przez reprezentującego Premiera Bohdana Paszkowskiego Wojewodę Podlaskiego, Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów podkreślił zasługi 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w walkach o wolną i niepodległą Ojczyznę, a także jego wkład w rozwój Augustowa. Podziękował osobom, które od lat dbają o to, aby historia i wspaniałe kawaleryjskie tradycje nie zaginęły, ale były przekazywane młodszym pokoleniom.

Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm RP w swoim wystąpieniu zaznaczył, że tradycje wojskowe, ich kultywowanie i wiedza o przeszłości, są jednym z najważniejszych elementów i podstaw patriotyzmu.

– Niepodległości trzeba zawsze bronić, dziś również ważne jest umacnianie polskiej armii i skuteczne sojusze, ale to wszystko byłoby niewystarczające, gdyby nie ten czynnik najważniejszy – patriotyzm Polaków, który jest podstawową gwarancją służby Ojczyźnie i niepodległości, powiedział Poseł Zieliński.

Po odczytaniu apelu pamięci i salwie honorowej, przybyłe delegacje złożyły kwiaty pod pomnikami upamiętniającymi żołnierzy 1 Pułku Ułanów Krechowieckich oraz żołnierzy Armii Krajowej poległych i pomordowanych przez Gestapo, NKWD i UB w latach 1939 – 1956. Wieńce w imieniu Premiera Mateusza Morawieckiego złożył Wojewoda Bohdan Paszkowski.

W drugiej części uroczystości żołnierze 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego zaprezentowali musztrę paradną oraz pokaz sprawności i działania żołnierzy na współczesnym polu walki. Można było również obejrzeć sprzęt wojskowy, wystawiony przez 15 Giżycką Brygadę Zmechanizowaną, 14 Suwalski Pułk Przeciwpancerny oraz 11 Mazurski Pułk Artylerii.

Z okazji święta 1 Pułku Ułanów Krechowieckich na ręce Starosty Augustowskiego listy skierowali: Minister Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Marek Adam Komorowski – Senator RP, gen. dyw.  Piotr Błazeusz – Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gen. dyw. Jarosław Gromadziński – Dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej, gen. dyw. Dariusz Parylak – Dowódca 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, gen. bryg. dr Robert Kosowski – Rektor-Komendant Akademii Sztuki Wojennej, płk Michał Strzelecki – Dowódca 6 Brygady Powietrznodesantowej, płk Dariusz Piotrowiak – Dowódca 9 Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego, płk Wojciech Więcek – Szef Oddziału Koordynacji Badań Naukowych Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, płk Maciej Bańkowski – Dowódca 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich oraz Włodzimierz Syta – Prezes Koła Rodzin i Przyjaciół Pułku 4 Ułanów Zaniemeńskich. Serdeczne pozdrowienia do uczestników uroczystości skierowali również potomkowie Krechowiaków, którzy przez wiele lat uczestniczyli w święcie pułkowym, a w szczególności: Jacek Sędzimir – syn rotmistrza Jana Sędzimira i bratanek majora Aleksandra Sędzimira.

Red.

Oddanie hołdu Dowódcy 1 PUK – płk. B. Mościckiemu w krypcie Bazyliki Św. Krzyża w Warszawie, od lewej m.in.: rtm. W. Dziełak, mjr K. Kowalczyk, rtm. A. Michalik, J. Szlaszyński, J. Parol, ppłk M. Białobrzeski
Oddanie hołdu Dowódcy 1 PUK – płk. B. Mościckiemu w krypcie Bazyliki Św. Krzyża w Warszawie, od lewej m.in.: rtm. W. Dziełak, mjr K. Kowalczyk, rtm. A. Michalik, J. Szlaszyński, J. Parol, ppłk M. Białobrzeski
Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na warszawskich Powązkach. Kwiaty składa m.in. J. Szlaszyński, J. Parol, ppłk M. Białobrzeski
Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na warszawskich Powązkach. Kwiaty składa m.in. J. Szlaszyński, J. Parol, ppłk M. Białobrzeski
Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobach Krechowiaków na augustowskim cmentarzu
Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobach Krechowiaków na augustowskim cmentarzu

 

Dwóch przedstawicieli Stowarzyszenia Miłośników Kawalerii 1 Pułku Ułanów Krechowieckich przy grobie na augustowskim cmentarzu, m. in. rtm. A. Michalik
Dwóch przedstawicieli Stowarzyszenia Miłośników Kawalerii 1 Pułku Ułanów Krechowieckich przy grobie na augustowskim cmentarzu, m. in. rtm. A. Michalik
Msza Święta podczas Święta 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej. Od lewej: poczet sztandarowy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, poczet sztandarowy Batalionu Czołgów Ułanów Krechowieckich, uczniowie Oddziału Przygotowania Wojskowego z I LO w Augustowie z lancą ułańską
Msza Święta podczas Święta 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej. Od lewej: poczet sztandarowy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, poczet sztandarowy Batalionu Czołgów Ułanów Krechowieckich, uczniowie Oddziału Przygotowania Wojskowego z I LO w Augustowie z lancą ułańską
Uroczystości na placu pod kościołem Matki Boskiej Częstochowskiej. Wciągnięcie flagi na maszt
Uroczystości na placu pod kościołem Matki Boskiej Częstochowskiej. Wciągnięcie flagi na maszt
Wręczenie przez Wojewodę B. Paszkowskiego Medali Złotych za Długoletnią Służbę. Medale otrzymują: M. Mikos i G. Dadura
Wręczenie przez Wojewodę B. Paszkowskiego Medali Złotych za Długoletnią Służbę. Medale otrzymują: M. Mikos i G. Dadura
Starosta J. Szlaszyński i Wicestarosta D. Szkiłądź przekazują Medal „Za zasługi dla Powiatu Augustowskiego” płk. R. Kopce – Dowódcy 7 Brygady Obrony Wybrzeża
Starosta J. Szlaszyński i Wicestarosta D. Szkiłądź przekazują Medal „Za zasługi dla Powiatu Augustowskiego” płk. R. Kopce – Dowódcy 7 Brygady Obrony Wybrzeża
Odznaczeni Krzyżami Zasługi: Z. Kaszlej, A. Matusiewicz, W. Siedlecki i wręczający krzyże: Wojewoda B. Paszkowski i Poseł RP J. Zieliński
Odznaczeni Krzyżami Zasługi: Z. Kaszlej, A. Matusiewicz, W. Siedlecki i wręczający krzyże: Wojewoda B. Paszkowski i Poseł RP J. Zieliński
Wręczenie Medali „Pro Patria” przez Wojewodę B. Paszkowskiego i Posła RP J. Zielińskiego płk. dypl. D. Machuli, płk. dypl. pil. K. Stobieckiemu oraz R. Rogozińskiemu
Wręczenie Medali „Pro Patria” przez Wojewodę B. Paszkowskiego i Posła RP J. Zielińskiego płk. dypl. D. Machuli, płk. dypl. pil. K. Stobieckiemu oraz R. Rogozińskiemu
Dowódca Batalionu Czołgów ppłk M. Białobrzeski wręcza odznakę J. Parol – wnuczce gen. Z. Podhorskiego
Dowódca Batalionu Czołgów ppłk M. Białobrzeski wręcza odznakę J. Parol – wnuczce gen. Z. Podhorskiego
Dowódca Batalionu Czołgów ppłk M. Białobrzeski wręcza odznakę J. Parol – wnuczce gen. Z. Podhorskiego
Dowódca Batalionu Czołgów ppłk M. Białobrzeski wręcza odznakę J. Parol – wnuczce gen. Z. Podhorskiego
Pokaz sprzętu wojskowego – na parkingu przy Kościele Matki Boskiej Częstochowskiej
Pokaz sprzętu wojskowego – na parkingu przy Kościele Matki Boskiej Częstochowskiej
Musztra paradna - na parkingu przy Kościele Matki Boskiej Częstochowskiej
Musztra paradna – na parkingu przy Kościele Matki Boskiej Częstochowskiej

 

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści