Trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Przed ósmoklasistami ważna decyzja – od 16 maja składają wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej. Zachęcamy do kontynuowania nauki w Augustowie. W szkołach prowadzonych przez Powiat Augustowski uczniowie mają zapewniony wysoki poziom edukacji i możliwości rozwoju zainteresowań.

Każdy uczeń ma prawo wybrać trzy szkoły średnie, spośród sześciu powiatowych szkół, tj.: I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Nr 1, Technikum Nr 2, Branżowej Szkoły I stopnia Nr 1, Branżowej Szkoły I stopnia Nr 2. W każdej z trzech wybranych szkół można wybrać wszystkie klasy, które dana szkoła oferuje. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Starostwa Powiatowego w Augustowie lub https://www.nabor.pcss.pl/augustow/szkolaponadpodstawowa

Szkoła znajdująca się na pierwszej pozycji listy preferencji jest szkołą tzw. pierwszego wyboru, czyli wymarzoną szkołą danego ucznia i to wyłącznie z nią należy się kontaktować, mimo że we wniosku są jeszcze dwie inne. Wniosek można złożyć w szkole pierwszego wyboru na dwa sposoby.

Pierwszy sposób: Zachęcamy do jego stosowania. Umożliwia elektroniczne złożenie wymaganych dokumentów i jest bardziej dogodny dla uczniów, ponieważ nie wymaga osobistego zanoszenia wniosku do szkoły pierwszego wyboru. Należy uzupełnić wniosek w systemie Nabór, wydrukować go wraz z klauzulą informacyjną (dostępną w zakładce „Dokumenty”), a następnie oba dokumenty, podpisane przez rodziców/opiekunów, zeskanować lub zrobić wyraźne zdjęcie, dołączyć do swego elektronicznego wniosku i koniecznie kliknąć „ZŁÓŻ WNIOSEK” (cała instrukcja elektronicznego składania dokumentów znajduje się na stronie Naboru w zakładce „Dokumenty”).

Drugi sposób: Należy wypełnić wniosek elektronicznie, a następnie wydrukować. Wniosek wypełniony elektronicznie należy złożyć do szkoły pierwszego wyboru poprzez kliknięcie „ZŁÓŻ WNIOSEK”, gdyż samo wypełnienie wniosku nie jest równoznaczne z udziałem w rekrutacji. Wniosek wydrukowany, wraz z klauzulą informacyjną (dostępną w zakładce „Dokumenty”), należy podpisać przez rodziców/opiekunów i przynieść osobiście do szkoły pierwszego wyboru.

Również na dwa sposoby, opisane wyżej, uczeń może przekazać swoje świadectwo oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Przypominamy o terminach rekrutacji: wnioski o przyjęcie do szkoły średniej składane są do 20 czerwca 2022 r., z wyjątkiem oddziału przygotowania wojskowego, do którego wnioski składane są do 31 maja 2022 r. Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty trzeba będzie złożyć między 24 czerwca a 13 lipca 2022 r. W dniu 21 lipca 2022 r. o godz. 10.00 zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych szkół. Od 21 do 29 lipca 2022 r. należy potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły średniej poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału  zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych nastąpi 1 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00.

Red.

 

 

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści