Stypendia branżowe

Stypendia branżowe

Dnia 13 kwietnia w Augustowskim Centrum Edukacyjnym odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów uczniom Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 w Augustowie ufundowanych przez Zarząd Powiatu Augustowskiego.

Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski oraz Bożenna Kondracka – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu wraz z Grzegorzem Augusewiczem – Dyrektorem ACE wręczyli wybranym uczniom kształcącym się w zawodach poszukiwanych na rynku pracy listy gratulacyjne, życząc dalszych sukcesów w realizacji planów zawodowych.

W tym półroczu stypendia zostały przyznane 7 uczniom kształcącym się w zawodach: ślusarz, monter sieci i instalacji sanitarnych oraz tapicer. Warunkiem otrzymania stypendium jest uzyskanie w klasyfikacji śródrocznej lub rocznej pozytywnych ocen z zajęć edukacyjnych. Celem ufundowanego stypendium jest inwestowanie w nabywanie oraz rozwijanie umiejętności związanych z wybranym przez uczniów zawodem.

Red.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści