Informacja o zmianie trybu naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace przy zabytkach

Informacja o zmianie trybu naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace przy zabytkach

Informujemy, iż w związku z wejściem w życie Uchwały Nr 207/XXV/2021 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30.12.2021r. o zmianie Uchwały Nr 164/XX/2021 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 31.05.2021r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu augustowskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 11.01.2022r. poz. 95), uległ zmianie m.in. tryb naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace przy zabytkach.

W celu ułatwienia wnioskodawcom sprawniejszej realizacji zadania, zastąpiono dotychczasowy ciągły tryb naboru wniosków, ściśle określonym terminem, tj. do 30 kwietnia każdego roku. Tak ustalony termin pozwoli na zrealizowanie i rozliczenie zadania do końca roku kalendarzowego.
Formularz wniosku o udzielenie dotacji nie uległ zmianie.
Ww. uchwały są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządu Powiatu Augustowskiego
Link do uchwał

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści