Otwarto drogę w Gruszkach

Otwarto drogę w Gruszkach

17 stycznia odbyło się uroczyste otwarcie rozbudowanego odcinka drogi

Gruszki – Rubcowo – Skieblewo.

Jest to kontynuacja zadania zrealizowano w 2020 roku. Łącznie na rozbudowę ok. 3 kilometrowego odcinka przeznaczono 2,3 mln zł. W pierwszym etapie wydatkowano 384 tys. zł. Pozyskane zostało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 192 tys. zł. Wkład własny został sfinansowany z budżetu Gminy Płaska (92 tys. zł) oraz Nadleśnictwa Płaska (100 tys. zł).

W drugim etapie, realizowanym w 2021 roku, wydatkowano środki w wysokości 1,9 mln zł. Zadanie zostało sfinansowane z Budżetu Powiatu w kwocie ok. 1,7 mln zł, Gminy Płaska – 200 tys. zł oraz Nadleśnictwa Płaska – 87 tys. zł.

W ramach inwestycji poszerzono nawierzchnię do 5,5mb (z poszerzeniami do 6,0 na łukach), wykonano zjazdy bitumiczne, uzupełniono pobocza żwirowe oraz pogłębiono i oczyszczono rowy.

– Cieszymy się, że dzięki współpracy Powiatu, Gminy Płaska, Nadleśnictwa oraz władz rządowych możemy oddać do użytku tę drogę. Przebudowaliśmy prawie 3-kilometrowy odcinek za kwotę około 2,3 mln zł. Powiat przeznaczył na ten cel 1,7 miliona zł – powiedział Starosta Augustowski Jarosław Szlaszyński, witając zebranych.

Głos zabrał również Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm RP, który w swoim wystąpieniu podkreślił, że droga ta jest niezbędna dla mieszkańców oraz turystów, a ostatnio również dla tych, którzy chronią polsko-białoruskiej granicy. Zaznaczył również, że ta inwestycja jest kolejnym przykładem dobrej współpracy na wielu szczeblach.

W uroczystości wziął udział ksiądz kanonik Andrzej Borkowski – Proboszcz Parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Mikaszówce, który dokonał poświęcenia nowo rozbudowanego odcinka drogi. W spotkaniu uczestniczył także Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski. Obecni byli przedstawiciele władz Gminy Płaska na czele z Wójtem Wiesławem Gołaszewskim. Nadleśnictwo Płaska reprezentował Nadleśniczy Roman Rogoziński. Udział w uroczystości wzięły również osoby bezpośrednio realizujące inwestycję i czuwające nad jej przebiegiem: Artur Krasowski – Dyrektor Oddziału Białystok STRABAG Sp. z o.o., Daniel Hiero – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg oraz Marcin Sieńkowski – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Red.

Uczestnicy uroczystego otwarcia rozbudowanej drogi Gruszki – Rubcowo – Skieblewo
Uczestnicy uroczystego otwarcia rozbudowanej drogi Gruszki – Rubcowo – Skieblewo. Na fotografii m.in.: Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński, Starosta Augustowski Jarosław Szlaszyński, Wicestarosta Augustowski Dariusz Szkiłądź, Wójt Gminy Płaska Wiesław Gołaszewski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Płaska Roman Rogoziński, Ks. Kanonik Andrzej Borkowski, Dyrektor STRABAG Artur Krasowski, Dyrektor PZD w Augustowie Daniel Hiero
Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści