Wyrazy głębokiego współczucia…

Wyrazy głębokiego współczucia…

Wyrazy głębokiego współczucia
Pani Elżbiecie Puczyłowskiej
Radnej Rady Powiatu w Augustowie
z powodu śmierci
MAMY
składają
Starosta Augustowski, Wicestarosta, Zarząd Powiatu w Augustowie,
Przewodniczący i Radni Rady Powiatu
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Augustowie
i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści