Wyrazy głębokiego współczucia…

Wyrazy głębokiego współczucia…

Wyrazy głębokiego współczucia

Panu Kamilowi Batusowi   

z powodu śmierci

TATY

składają

Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski
oraz koleżanki i koledzy ze Starostwa Powiatowego w Augustowie
i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści